Hướng nghiên cứu Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

HƯỚNG NGHIÊN CỨU TRẮC ĐỊA - ĐỊA CHÍNH - BẢN ĐỒ

1. Quá trình hình thành và phát triển

- Ngành Địa chính (nay là ngành Quản lý đất đai) chính thức được tuyển sinh và đào tạo tại Đại học Quy Nhơn từ năm 2004. Trong thời kỳ đầu, quản lý ngành đào tạo là Bộ môn Địa lí tự nhiên, khoa Địa lí - Địa chính.

- Năm 2005, Bộ môn Địa chính - Bản đồ, khoa Địa lí - Địa chính được thành lập, với nhiệm vụ chính là quản lý về mặt chuyên môn đối với chương trình đào tạo ngành Địa chính và một phần ngành Địa lí tự nhiên.
- Năm 2015, Bộ môn Địa chính – Bản đồ, khoa Địa lí - Địa chính được cơ cấu lại và được giao tập trung quản lý chuyên môn ngành Quản lý đất đai hệ đào tạo Đại học và cao đẳng.
- Năm 2019, Trường Đại học Quy Nhơn tái cấu trúc, khoa Địa lí - Địa chính sáp nhập vào khoa Khoa học Tự nhiên.

- Chức năng chính của là tham gia quản lý và phân công giảng dạy các môn học trong chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai hệ chính quy trình độ đại học, cao đẳng và hệ vừa làm vừa học hệ đại học. Ngoài ra, còn tham gia các khoá đào tạo ngắn hạn cho các đơn vị trên địa bàn có nhu cầu đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng và môi trường.

Đồng thời, để nâng cao năng lực nghiên cứu và giảng dạy của giảng viên, tích cực tham gia quản lý và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng; sinh hoạt học thuật và hợp tác với các đơn vị đang hoạt động trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường ở trong và ngoài tỉnh.

2. Đội ngũ cán bộ, giảng viên

- Hiện tại có 09 CB, GV trong đó có 01 cán bộ làm công tác văn phòng. Trong số 08 giảng viên có 02 tiến sĩ, 6 thạc sĩ (02 NCS trong nước).

Danh sách cán bộ, giảng viên:
 

THS.NCS. NGUYỄN TRỌNG ĐỢI
Giảng viên chính
Hướng nghiên cứu chính: Cơ sở Địa chính, Đánh giá đất và quy hoạch sử dụng đất, Đăng ký đất đai, Hệ thống thông tin đất đai (LIS)
Email: nguyentrongdoi@qnu.edu.vn
Xem lý lịch khoa học
TS. NGÔ ANH TÚ
Phó Trưởng Khoa
Hướng nghiên cứu chính: Hệ thống thông tin địa lí, Phân tích không gian, Tai biến môi trường.
Email: ngoanhtu@qnu.edu.vn
Xem lý lịch khoa học
TS. TRƯƠNG QUANG HIỂN
Trưởng bộ môn
Hướng NC chính: Trắc địa, Hệ thống thông tin Địa lí
Email: truongquanghien@qnu.edu.vn
Xem lý lịch khoa học


ThS.NCS. Đặng Ngô Bảo Toàn
Giảng viên chính
Hướng NC chính: Ứng dụng GIS và Viễn thám...
Email: dangngobaotoan@qnu.edu.vn
Xem lý lịch khoa học


 
chi hang

THS. PHẠM THỊ HẰNG
Giảng viên
Hướng NC chính: Cơ sở kinh tế đất, Thị trường quyền quyền sử dụng đất và Bất động sản, Cấp giấy chứng nhận...
Email: phamthihang@qnu.edu.vn
Xem lý lịch khoa học


 
chi hien THS. BÙI THỊ DIỆU HIỀN
Giảng viên, Chủ nhiệm CLB NSQNU
Hướng NC chính: Hệ thống chính sách pháp luật đất đai, Định giá đất, Quản lý địa giới hành chính..
.
Email: buithidieuhien@qnu.edu.vn
Xem lý lịch khoa học
tho

THS. PHAN VĂN THƠ
 Giảng viên
Hướng NC chính: Hệ thống thông tin địa lí (GIS), Cơ sở viễn thám, Ứng dụng tin học trong xây dựng bản đồ địa chính

Email: phanvantho@qnu.edu.vn
Xem lý lịch khoa học


 
ddd9b20776221b8c516d8599cb5ee6f5 1

THS. ĐỖ TẤN NGHỊ
Giảng viên
Hướng nghiên cứu chính: Hệ thống thông tin đất đai, thống kê, kiểm kê đất đai, cơ sở dữ liệu, GIS, viễn thám,...
Email: dotannghi@qnu.edu.vn
Xem lý lịch khoa học


 


CN. PHẠM THỊ THUYÊN
Thư ký văn phòng


 


* Công tác giảng dạy: Trực tiếp quản lý chuyên môn và đào tạo ngành Quản lý đất đai hệ Đại học, Cao đẳng chính quy, hệ vừa làm vừa học, văn bằng 2 và liên thông lên đại học. Ngoài ra còn tham gia giảng dạy cho các ngành trong trường như Sư phạm Địa lí, Địa lí tự nhiên, Nông học và Xây dựng.

3. Công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quan hệ hợp tác

* Công tác nghiên cứu khoa học:

- Các lĩnh vực nghiên cứu:

+  Các ứng dụng công nghệ thông tin, GIS, GNSS, tư liệu viễn thám,...trong đo đạc thành lập bản đồ, các lĩnh vực quản lý đất đai, đánh giá tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, xây dựng cơ sở dữ liệu GIS, Web Gis, quảng bá du lịch,…;

+ Đánh giá, quy hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thôn;

+ Nghiên cứu biến động đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

+ Tham vấn cộng đồng trong quản lý đất đai;

- Các công trình, dự án đã và đang thực hiện, tham gia thực hiện:

+ Dự án “Tăng cường sự tham của người dân và quản lý nhà nước ở các Đô thị Việt Nam thông qua Hiệp hội các Đô thị Việt Nam” (Dự án EU - KAS - ACVN) từ 2009 – 2011.

+ Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh “Xây dựng WebGIS thông minh phục vụ quảng bá và phát triển du lịch tỉnh Phú Yên” –Đề tài cấp Tỉnh Phú Yên năm 2015, Chủ trì Tiến sĩ Ngô Anh Tú.

* Quan hệ hợp tác: Có mối quan hệ chặt chẽ với các đơn vị sự nghiệp nhà nước, các đơn vị tư vấn hoạt động trong lĩnh vực quản lý đất đai và tai nguyên môi trường như Trung tâm Công nghệ Thông tin – Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định, Công ty Cổ phần tư vấn Đạt Phương, Công ty Cổ phần đo đạc Thắng Lợi, Công ty CP TNMT Phước Thịnh… Bên canh đó có mối quan hệ họp tác các đơn vị trong lĩnh vực quản lý xây dựng và nông nghiệp như Sở Xây dựng Bình Định, Chi cục Thủy lợi, Đê điều và Phòng chống lụt bão – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

4. Định hướng nghiên cứu và phát triển trong thời gian tới

- Đẩy mạnh nghiên cứu và hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, GIS, GNSS, tư liệu viễn thám trong quan lý tài nguyên và môi trường.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mã nguồn mở, WebGIS trong xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đăng ký và quản lý thông tin đất đai

- Đăng ký thực hiện đề tài khoa học công nghệ các cấp và mở đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý đất đai.
 

9 Cán bộ, Giảng viên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây