CV. THS. NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI

1. Thông tin cá nhân:
Họ và tên: NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI   
Ngày, tháng, năm sinh:  08/8/1984
Giới tính: Nữ
Địa chỉ liên lạc qua bưu điện: Khoa Địa lí-Địa chính, Trường ĐH Quy Nhơn, 170 An Dương Vương, TP Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại cơ quan:  056384544
Điện thoại di động: 0984105088       
Email: nguyenthituongvi@qnu.edu.vn
Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại: Giảng viên – Khoa Địa lí-Địa chính  
Học vị, năm, nơi cấp bằng: Thạc sĩ Quản lý môi trường, năm 2011, Viện Tài nguyên và Môi trường - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh                                      
Chức danh khoa học (GS, PGS), năm, nơi công nhận:  
2. Trình độ học vấn:
2.1. Quá trình được đào tạo (ĐH, ThS, TS, TSKH):
Năm tốt nghiệp Bậc đào tạo Chuyên ngành đào tạo Cơ sở đào tạo
 2007 Đại học Khoa học môi trường Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên - Tp. Hồ Chí Minh
2011 Thạc sĩ Quản lý môi trường Viện Tài nguyên và Môi trường - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
2.2. Các khóa được đào tạo ngắn hạn (nếu có):
Thời gian Nội dung đào tạo Cơ sở đào tạo
12/2015-01/2016 Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng Trường ĐH Quy Nhơn
Học viện Quản lý giáo dục
2.3. Trình độ ngoại ngữ:
STT Ngoại ngữ Trình độ (xuất sắc/ giỏi/ khá/ trung bình)
Nghe Nói Đọc Viết
  Tiếng Anh Khá Khá Khá Khá
2.4. Trình độ tin học:
 Tin học bằng B 
3. Quá trình công tác:
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2008-06/2010 Viện Công nghệ và Khoa học Quản lý Môi trường Tài nguyên Chuyên viên
07/2010-2011
 
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường và Biển Chuyên viên
2011 đến nay Khoa Địa lí-Địa chính, ĐH Quy Nhơn Giảng viên
4. Nghiên cứu khoa học:
4.1. Lĩnh vực nghiên cứu:
Lĩnh vực: Khoa học môi trường
Chuyên ngành: Quản lý môi trường
4.2. Các công trình khoa học đã công bố:
4.2.1. Sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình:
STT Năm xuất bản Tên sách Mức độ tham gia (là chủ biên, đồng tác giả, ) Nơi xuất bản Ghi mã số chuẩn quốc tế ISBN (nếu có)
           
4.2.2. Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học, hội nghị, hội thảo trong nước và nước ngoài
STT Năm công bố Tên bài báo Tên tạp chí, số, từ trang …. đến trang Mức độ tham gia
(tác giả, đồng tác giả
Mã số chuẩn quốc tế ISSN
1 11/2016 Ứng dụng Viễn thám và GIS trong nghiên cứu phòng chống cháy rừng huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định Kỷ yếu Hội nghị GIS toàn quốc Đồng tác giả ISBN:978-604-912-659-8
2 12/2016 Ứng dụng chỉ số chất lượng nước (WQI) đánh giá chất lượng nước sông Kon trên địa bàn tỉnh Bình Định. Kỷ yếu Hội nghị Địa lí toàn quốc lần thứ IX, tr.599 - 605 Tác giả ISBN: 978 - 604 - 913 - 513
 
3 12/2016 Phát triển doanh nghiệp xanh trong các khu công nghiệp, khu kinh tế Tỉnh Bình Định - Thực trạng và giải pháp Kỷ yếu Hội nghị Địa lí toàn quốc lần thứ IX, tr.385 - 384 Đồng tác giả ISBN: 978 - 604 - 913 - 514
4.2.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (gọi chung là đề tài):
STT Thời gian thực hiện Tên chương trình, đề tài Cấp quản lý đề tài Trách nhiệm tham gia trong đề tài Kết quả nghiệm thu
           
           
4.3. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước:
STT Ngày, tháng, năm cấp Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức đã trao tặng
       
       
4.4. Bằng phát minh, sáng chế:
STT Ngày, tháng, năm cấp Tên bằng Tên cơ quan cấp Số tác giả
         
4.5. Hướng dẫn Cao học, NCS:
STT Họ và tên NCS Đề tài luận án Cơ sở đào tạo Thời gian đào tạo Vai trò hướng dẫn
           
Tôi xác nhận những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác, nếu có gì sai trái tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
       XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN
Bình Định, ngày 25  tháng 2  năm 2017
(Ký, họ và tên)
 
 
 
Nguyễn Thị Tường Vi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây