CV. THS. PHAN THỊ LỆ THỦY

 
1. Thông tin cá nhân:
Họ và tên: Phan Thị Lệ Thủy
Ngày, tháng, năm sinh:  02/01/1981
Giới tính:  Nữ
Địa chỉ liên lạc qua bưu điện:  
Điện thoại cơ quan:  056 3847544
Điện thoại nhà riêng:  056 3816407
Điện thoại di động:  0935 292 707                             Email:  phanlethuyqn@gmail.com
Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại:  Giảng viên, Khoa Địa lí – Địa chính, Trường Đại học Quy Nhơn
Học vị (ThS, TS, TSKH), năm, nơi cấp bằng: Thạc Sĩ, 2008, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội                                           
Chức danh khoa học (GS, PGS), năm, nơi công nhận:  
Đã nghỉ hưu từ năm: ……………………………………..
2. Trình độ học vấn:
2.1. Quá trình được đào tạo (ĐH, ThS, TS, TSKH):
Năm tốt nghiệp Bậc đào tạo Chuyên ngành đào tạo Cơ sở đào tạo
 2003 Đại học Địa lí môi trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Tp.HCM
2008 Thạc Sĩ Địa lí, chuyên ngành Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
2.2. Các khóa được đào tạo ngắn hạn (nếu có):
Thời gian Nội dung đào tạo Cơ sở đào tạo
     
     
2.3. Trình độ ngoại ngữ:
STT Ngoại ngữ Trình độ (xuất sắc/ giỏi/ khá/ trung bình)
Nghe Nói Đọc Viết
1 Anh Khá Khá Khá Khá
2.4. Trình độ tin học:
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm Mapinfo
 
3. Quá trình công tác:
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
11/2003 – 1/2004 Công ty quảng cảo XPR TP Hồ Chí Minh Nhân viên,
1/2004 – 9/2005 Phân viện Địa lí tại thành phố Hồ Chí Minh, Viện KHCN Việt Nam Nghiên cứu viên
9/2005 – đến nay
 
Khoa Địa lí – Địa chính, trường Đại học Quy Nhơn Giảng viên
4. Nghiên cứu khoa học:
4.1. Lĩnh vực nghiên cứu:
Nghiên cứu đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên của vùng, lãnh thổ và khu vực biển đảo, quy hoạch vùng và lãnh thổ, phát triển du lịch, quy hoạch và tổ chức lãnh thổ du lịch, tai biến thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường toàn cầu, sinh thái cảnh quan, quản lí môi trường...
 
4.2. Các công trình khoa học đã công bố:
4.2.1. Sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình:
STT Năm xuất bản Tên sách Mức độ tham gia (là chủ biên, đồng tác giả, ) Nơi xuất bản Ghi mã số chuẩn quốc tế ISBN (nếu có)
1 2016 Cơ sở thổ nhưỡng và bản đồ đất Thành viên    
           
4.2.2. Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học, hội nghị, hội thảo trong nước và nước ngoài
STT Năm công bố Tên bài báo Tên tạp chí, số, từ trang …. Đến trang Mức độ tham gia
(tác giả, đồng tác giả
Mã số chuẩn quốc tế ISSN
1 2010 Tài nguyên biển và định hướng khai thác sử dụng bền vững tài nguyên biển tỉnh Bình Định, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Địa lí học trong thời kí hội nhập, Tuyển Tập Hội Thảo Khoa Học, Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh, trang 211 - 224 Đồng tác giả  
2 2012 Nghiên cứu ứng dụng GIS, GPS và viễn thám xây dựng bản đồ 3D – GIS phục vụ quy hoạch không gian đô thị (lấy ví dụ trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)  Kỷ yếu Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2012, trang 118 - 126 Đồng tác giả Nxb Nông Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
3 2015 Ứng dụng GIS trong nghiên cứu xói mòn tiềm năng đất đai ở lưu vực sông Lại Giang Kỷ yếu Hội thảo ứng dụng GIS 2015, trang 138 - 142 Đồng tác giả ISBN: 978-604-82-1619-1
4 2016 Ứng dụng GIS trong phân cấp phòng hộ đầu nguồn huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định Kỷ yếu Hội thảo ứng dụng GIS 2016, trang 327 - 333 Đồng tác giả ISBN: 978-604-912-659-8
5 2016 Tiềm năng và định hướng phát triển du lịch sinh thái biển Bình Định Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc, Trường Đại học Văn Hiến, Tp. Hồ Chí Minh, trang 264 – 272 Đồng tác giả  
6 2016 Tiềm năng và thách thức của văn hóa “Nẫu” dưới góc nhìn cho phát triển du lịch biển đảo tỉnh Phú Yên Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc, Trường Đại học Văn Hiến, Tp. Hồ Chí Minh, trang 292 – 298 Đồng tác giả  
7 2016 Hiện trạng quản lí, tái chế rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Quy Nhơn Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lí toàn quốc 2016, trang 619 - 627 Đồng tác giả ISBN:978-604-913-514-9
8 2016 Phân cấp phòng hộ đầu nguồn phục vụ định hướng phát triển nông - lâm nghiệp huyện An Lão, tỉnh Bình Định Phân cấp phòng hộ đầu nguồn phục vụ định hướng phát triển nông - lâm nghiệp huyện An Lão, tỉnh Bình Định Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lí toàn quốc 2016, trang   ISBN:978-604-913-514-9
4.2.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (gọi chung là đề tài):
STT Thời gian thực hiện Tên chương trình, đề tài Cấp quản lý đề tài Trách nhiệm tham gia trong đề tài Kết quả nghiệm thu
1 2011 Đánh giá điều kiện phát triển du lịch sinh thái biển tỉnh Bình Định. Trường Chủ trì Khá
2 2016  Biên soạn tài liệu và tập huấn bồi dưỡng nâng cao nhận thức về giáo dục môi trường biển đảo cho giáo sinh các trường đại học sư phạm khu vực ven biển miền Trung Bộ Thành viên Đạt
           
4.3. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước:
STT Ngày, tháng, năm cấp Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức đã trao tặng
       
       
4.4. Bằng phát minh, sáng chế:
STT Ngày, tháng, năm cấp Tên bằng Tên cơ quan cấp Số tác giả
         
         
4.5. Hướng dẫn Cao học, NCS:
STT Họ và tên NCS Đề tài luận án Cơ sở đào tạo Thời gian đào tạo Vai trò hướng dẫn
           
           
           
Tôi xác nhận những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác, nếu có gì sai trái tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
 
       XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN
Bình Định, ngày    tháng     năm 201
(Ký, họ và tên)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây