LLKH PGS.TS. Lương Thị Vân

        

1. Thông tin cá nhân
Họ và tên                               :  LƯƠNG THỊ VÂN
Ngày, tháng, năm sinh           :  21 tháng 11 năm 1960
Giới tính                                 :  Nữ
Địa chỉ liên lạc qua bưu điện : 11A Đường Đinh Liệ, Tp. Quy Nhơn
Điện thoại cơ quan                 :  056.3847.544;             056.3846156
Điện thoại nhà riêng               :  056.3746.068
Điện thoại di động                  :  0914.124.142      
Email: luonghivan@qnu.edu.vn;        lavaqn@yahoo.com
Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại  : Giảng viên, Khoa Địa lí - Địa chính
Học vị                                                 : TS   (2001, Việt Nam)                                           
Chức danh khoa học                           : PGS (2014, Việt Nam) 
Đã nghỉ hưu từ năm                            : ……………………………………..
2. Trình độ học vấn
2.1. Quá trình được đào tạo (ĐH, ThS, TS, TSKH)

Năm tốt nghiệp Bậc đào tạo Chuyên ngành đào tạo Cơ sở đào tạo
1982 Đại học Cử nhân Sư phạm Địa lí Trường ĐHSP Huế
1994 Thạc sĩ Địa lí tự nhiên Trường ĐHSP Hà Nội I
2001 Tiến sĩ Địa lí tự nhiên Trường ĐHSP Hà Nội
2.2. Các khóa được đào tạo ngắn hạn (nếu có)
Thời gian Nội dung đào tạo Cơ sở đào tạo
1991 Chương trình B Tiếng Anh (Hệ Tại chức) Trường ĐHSP Ngoại ngữ Hà Nội
1994 Chương trình A Tin học Hội Tin học Việt Nam (Hà Nội)
1995 Chương trình Bồi dưỡng kiến thức DS - KHHGĐ và các VĐXH cấp bách Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
1996 Giáo dục học đại học Trường Cán bộ QLGD - Đào tạo Trung ương I
1997 Khoá Bồi dưỡng Quản lí HCNN cho CB - CC ngành Giáo duc - Đào tạo Trường Cán bộ quản lí GD và ĐT
2007 Khoá Bồi dưỡng GV cốt cán chương trình SGK mới lớp 11 - Môn Địa lí. Bộ Giáo dục - Đào tạo
2008 Khoá Đào tạo và tập huấn về «Dân số và Phát triển» UNFPA Vietnam - Viện Dân số và các vấn đề xã hội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
2011 Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu - Chương trình Cơ bản Viện Đào tạo quản lí xây dựng - DCMT
2010 Khoá học Điều hành theo công nghệ ISO 9001 : 2008. Viện Chất lượng quản lí
2015 Khoá Đào tạo phương pháp xây dựng chiến lược phát triển thành phố. UN-HABITAT - Cities Alliance - UBND Tp. Quy Nhơn
2.3. Trình độ ngoại ngữ
STT Ngoại ngữ Trình độ (xuất sắc/ giỏi/ khá/ trung bình)
Nghe Nói Đọc Viết
1 Anh Văn Trung bình Trung bình Khá Khá
2.4. Trình độ tin học
       Trung bình. 
3. Quá trình công tác
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
1982 - 1989 Trường CĐSP Nghĩa Bình
(nay là Trường Đại học Phạm Văn Đồng)
Giảng viên
1990 - 1996 Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn Giảng viên
1997 - 2003 Trường Đại học Quy Nhơn Trưởng Bộ môn
2004 - 2014 Trường Đại học Quy Nhơn Trưởng Khoa
2015 - nay Trường Đại học Quy Nhơn Giảng viên cao cấp
4. Nghiên cứu khoa học
4.1. Lĩnh vực nghiên cứu
- Nghiên cứu, đánh giá tổng hợp ĐKTN, tài nguyên thiên nhiên và môi trường, xây dựng luận cứ khoa học cho công tác quy hoạch, khai thác hợp lý, bảo vệ tài nguyên - môi trường các vùng miền địa lí và phục vụ các dự án tổ chức lãnh thổ, phát triển KT - XH.
- Nghiên cứu Khoa học Giáo dục, xây dựng và phát triển chương trình phục vụ đổi mới căn bản, toàn diện đào tạo đại học và đào tạo lại các ngành Sư phạm Địa lí, Địa lí tự nhiên và Quản lí tài nguyên nguyên - môi trường;
- Nghiên cứu giáo dục bảo vệ môi trường và các hoạt động vì cộng đồng.
4.2. Các công trình khoa học đã công bố
4.2.1. Sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình
STT Năm xuất bản Tên sách Chủ biên/
Tác giả/
Đồng tác giả
Nơi
xuất bản
Mã số   chuẩn
(ISBN)
1. 1999 Địa lí địa phương tỉnh Bình Định Đồng
Chủ biên
Sở GD - ĐT
Bình Định
 
2. 2000 Địa lí tự nhiên (Chu kỳ BDTX 1997 - 2000) (1) Chủ biên Trường ĐHSP Quy Nhơn  
3. 2001 Môi trường và con người Chủ biên NXB Giáo dục  
4. 2002 Một số vấn đề
về địa lí tự nhiên
Chủ biên Trường ĐHSP Quy Nhơn  
   5.
 
2003 Giáo trình Giáo dục môi trường qua bộ môn Địa lí
ở trường phổ thông
Chủ biên Trường ĐHSP Quy Nhơn  
6. 2004 Trắc nghiệm khách quan và đánh giá trắc nghiệm khách quan trong dạy học Địa lí (1) Chủ biên Trường ĐHQN  
7. 2006 Tự nhiên - Xã hội và phương pháp dạy học
tự nhiên - xã hội ở tiểu học
Tham gia NXB  Giáo dục PGK
58N6
8. 2006 Đổi mới phương pháp dạy học môn Địa lí
ở trường THPT (1)
Chủ biên Trường ĐHQN  
9. 2006 Những vấn đề địa lí tự nhiên đại cương và địa lí tự nhiên Việt Nam (1) Chủ biên Trường ĐHQN  
10. 2007 Giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh
qua dạy học môn Địa lí
ở trường THCS
Tham gia Quỹ Rosa Luxemburg,
Đức
 
11. 2007 Chuyên đề Nâng cao năng lực dạy học Địa lí lớp 11 ở trường THPT (1) Chủ biên Trường ĐHQN  
12. 2009 Chuyên đề Nâng cao năng lực dạy học Địa lí lớp 12 ở trường THPT (1) Chủ biên Trường ĐHQN  
13. 2009 Tập BG, Địa lí tự nhiên Việt Nam - Phần I Chủ biên Trường ĐHQN  
14. 2010 Tập BG, Địa lí tự nhiên Việt Nam - Phần II Chủ biên Trường ĐHQN  
15. 2011 Tập BG, Địa lí Việt Nam Chủ biên Trường ĐHQN  
16. 2012 Giáo trình
Dân số và phát triển
Chủ biên Trường ĐHQN  
 17. 2012 Chuyên đề Tài nguyên khí hậu và ô nhiễm môi trường không khí (2) Tác giả Đại học Đà Nẵng  
18. 2012 Chuyên đề Tài nguyên môi trường biển và du lịch biển (2) Tác giả Đại học Đà Nẵng  
19. 2012 Chuyên đề Tài nguyên khoáng sản Việt Nam. Thực trạng khai thác khoáng sản và ô nhiễm môi trường (2) Tác giả Đại học Đà Nẵng  
20. 2012 Tập BG, Địa lí biểnĐông Chủ biên Trường ĐHQN  
21. 2015 Tập BG, Chuyên đề tốt nghiệp Địa lí tự nhiên Chủ biên Trường ĐHQN  
22.  
 
 
 
2015
Coastal urban climate resilience planning
in QuyNhon, Vietnam (3)
Tham gia Publisshed by IIED, IIED order no 10724; IIED - The Rockefeller - ACCCRN - IVIDES; Gray’s Inn Road, London  
ISBN 978-1-78431-126-1
23. 2016 Tập BG, Địa lí biển đảo Việt Nam (Hệ cao học) Chủ biên Trường ĐHQN  
24. 2016 Giáo trình Cơ sở thổ nhưỡng và bản đồ đất Tham gia Trường ĐHQN  
25. 2017 Giáo trình
Dân số và phát triển (4)
Chủ biên NXB Giáo dục ISBI 978-604-0-09000-3
 
    (1) Sách  bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Địa lí cốt cán.
    (2) Chuyên đề tập huấn giáo dục bảo vệ môi trường thuộc Đề tài cấp Bộ (Đại học Đà Nẵng chủ trì).
   (3) Sách báo cáo kết quả đề tài hợp tác quốc tế nghiên cứu khoa học.
    (4) Giáo trình năm 2012 được cập nhât, bổ sung và viết lại theo chương trình mới.
4.2.2. Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học, hội nghị, hội thảo trong nước và nước ngoài
STT Năm công bố Tên bài báo Tên
tạp chí
Tác giả/
Đồng tácgiả
Mã số chuẩn  (ISSN)
1.  
1996
Vai trò, diễn biến tài nguyên rừng Bình Định trong những năm qua Thông báo KH Trường ĐHSP Quy Nhơn, 10/1996  
Tác giả
 
2.  
1996
 
Đặc điểm địa chất Bình Định   Thông báo KH Trường ĐHSP QuyNhơn, 10/1996 Tác giả  
3. 1998 Giảm sút tài nguyên rừng - Nguyên nhân của sự suy thoái môi trường tự nhiên ở Bình Định.  
Tạp chí Lâm nghiệp, 2/1998.
 
Tác giả ISSN 0866-7098
4. 1998 Nghiên cứu ảnh hưởng của lớp phủ rừng đến biến đổi dòng chảy sông ngòi tỉnh Bình Định Thông báo Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội I, số 4/1998. Tác giả  
5. 1999 Giáo dục môi trường qua môn Địa
lí ở phổ thông.
Tập san TL - GD
Bình Định, số 1/
1999.
Tác giả  
6. 2000 Đặc điểm thuỷ văn vùng đồi núi tỉnh Bình Định. Tạp chí Khí tượng  Thủy văn, số 9/2000 Tác giả  
7. 2000 Phân cấp phòng hộ đầu nguồn tỉnh Bình Định. Thông báo Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, 4/2000. Đồng
tác giả
ISSN 0868-3719
   8.
 
2000 Vấn đề đầu nguồn và sự cấp thiết phải phòng hộ đầu nguồn vùng đồi núi tỉnh Bình Định. Tạp chí Lâm nghiệp, số 2/2000. Tác giả ISSN 0866-7098
9. 2000 Vận dụng phương pháp tiếp cận hệ thống đánh giá yêu cầu phòng hộ bảo vệ đất và điều tiết dòng chảy vùng đồi núi tỉnh Bình Định. Thông báo KH của nữ CBGV, ĐHSP Quy Nhơn, 6/2000 Tác giả  
10. 2001 Vận dụng phương pháp xác định năng lượng dòng chảy và chỉ số xói mòn trong phân cấp xói mòn tiềm năng tỉnh Bình Định. Kỷ yếu Hội nghị khoa học - CN & MT lần thứ VI các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên (Đà Nẵng 12/2001) Tác giả  
11. 2001 Khả năng điều tiết dòng chảy sông ngòi các lưu vực sông ở Bình Định Tạp chí Khí tượng - Thuỷ văn, số 4/2001.  
Tác giả
 
12. 2001 Phân cấp xói mòn tiềm năng tỉnh Bình Định. Tạp chí Khoa học Đại học Huế, số 6/2001.
 
Tác giả  
13. 2002 Đổi mới phương pháp dạy học với GDMT qua bài dạy học Địa lí. Thông báo KH Kỷ niệm 25 năm thành lập Trường ĐHQN, 12/2002. Tác giả  
14. 2002 Tập huấn cho giáo viên phổ thông về GDMT qua bài dạy học Địa lí. Thông báo KH Kỷ niệm 25 năm thành lập Trường ĐHQN, 12/2002. Tác giả  
  15.  
2003
 
Quá trình di động cát và hiểm họa sa mạc hoá vùng duyên hải miền Trung.
Kỷ yếu Hội nghị KH - CN - MT lần VII các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên, Đà Nẵng, 12/2003.  
Tác giả
 
16. 2003 Dân số và phạm vi không gian sống. Thông báo KH Trường ĐHQN, số 22/2003. Tác giả  
17. 2003 Đổi mới dạy học môn Địa lí tự nhiên Việt Nam ở trường đại học sư phạm. Kỷ yếu HNKH “Đổi mới phương pháp dạy học Địa lí - Thách thức và giải pháp”. Trường ĐHSP Huế - Đại học Huế, 4/2003. Tác giả  
18. 2004 Những thách thức của vấn đề dân số VN trong giai đoạn hiện nay đối với việc nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững. Thông báo Khoa học Trường ĐHQN, số 24/2004
 
Tác giả  
19.  
2004
Xác định năng lượng dòng chảy và chỉ số xói mòn trong phân cấp xói mòn tiềm năng tỉnh Bình Định Thông báo Khoa học Trường ĐHQN, số 27/2004.  
 
Tác giả
 
20.  
 
2005
 
 
C¬ së lÝ luËn cña phư­¬ng ph¸p ph©n cÊp phßng hé ®Çu nguån, b¶o vÖ ®Êt vïng ®åi nói tØnh B×nh §Þnh.
Kỷ yếu Hội nghị KH - CN & MT các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần VIII. (Quảng Ngãi, 11/2005).  
 
 
Tác giả
 
21.  
 
2005
 
 
D¹y häc m«n M«i trường và Con ng­ưêi ë Trư­êng §¹i häc QuyNhơn theo ®Þnh hưíng míi phôc vô c«ng nghiÖp hãa - hiÖn ®¹i hãa.
 
Kû yÕu Héi nghÞ Kkoa học - CN & MT c¸c tØnh Nam Trung bé vµ T©y Nguyªn lÇn VIII (Quảng Ngãi, 11/2005).  
 
 
Tác giả
 
22.  
2006
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học môn Môi trường và con người theo định hướng mới ở Trường Đại học Quy Nhơn.
 
Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ II, Hà Nội, 2006.  
 
Tác giả
 
23.  
2007
Defining clearly flow energy and erosion coefficient for the classification of potential erosion in Binhdinh province. Journal of science - VN National Vnu, Hanoi, No1, 2007.  
Tác giả
 
ISSN 0866 - 8612
24.  
2008
Mưa lũ và ảnh hưởng của mưa lũ đến các hồ chứa nước ở Bình Định. Thông báo Khoa học Trường ĐHQN, 2008  
Tác giả
ISSN 1859 - 0357
25.  
 
 
 
2008
 
 
 
 
Một số vấn đề về tài nguyên đất và môi trường đất đối với nông nghiệp - nông thôn Bình Định.
 
Kỷ yếu Hội thảo KH Môi trường nông nghiệp, nông thôn và ĐDSH miền Trung VN.IUCN-Vịên Tài nguyên - Môi trường & Công nghệ sinh học - Đại học Huế, 6/2208.  
 
 
 
Tác giả
 
 
26.
 
2008
 
Ảnh hưởng của elnino đến sản xuất và đời sống ở Bình Định.
Kỷ yếu Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị KH Địa lí toàn quốc lần III. 12/2008.  
Đồng
tác giả
 
 
 
27.
 
 
2008
 
 
 
Mưa lũ, ảnh hưởng của mưa lũ đến các hồ chứa nước và sản xuất ở Bình Định.
 
Kỷ yếu Hội thảo KH Tác động của BĐKH & Kế hoạch hành động cho địa phương: Trường hợp miền Trung VN. Hội đồng Chính sách KH - CN Quốc gia. Huế, 8/2008.  
 
 
Đồng
tác giả
 
 
28.
 
2010
Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến phát triển bền vững và định hướng thích nghi ở Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Địa lí học trong thời kỳ hội nhập. Tp. HCM, 5/2010.  
 
Tác giả
 
29. 2010 Tài nguyên biển và định hướng khai thác sử dụng bền vững tài nguyên biển Bình Định. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Địa lí học trong thời kỳ hội nhập. Tp. HCM, 5/2010. Đồng
tác giả
 
 
 30.
 
2010
 
Một số vấn đề về tài nguyên nước ở Việt Nam và tỉnh Bình Định
Kỷ yếu Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội thảo KH Địa lí toàn quốc lần III, 2010.  
       Đồng
  tác giả
 
 31. 2010 Vấn đề tài nguyên nước mặt ở tỉnh Bình Định. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, Số 2 - Tập IV. Đồng
 tác giả
ISSN   1859 - 0357
 
 32.
 
2011
Cơ sở khoa học của việc lựa chọn chỉ tiêu phục vụ xây dựng bản đồ đơn vị đất đai huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, Số 2 - Tập V.  
Đồng
 tác giả
ISSN   1859 - 0357
 
33.
 
2011
Giáo dục bảo vệ môi trường và các địa chỉ giáo dục bảo vệ môi trường trong chương trình sách giáo khoa Địa lí, Ban Cơ bản THPT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, Số 1 - Tập V.  
 
Tác giả
 
ISSN 1859 - 0357
 
 
 
 34.
 
 
 
2011
 
 
Đào tạo ngành Địa chính và quá trình chuyển đổi hình thức đào tạo ngành Địa chính theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Quy Nhơn.
 
Tham luận - Hội thảo Xây dựng khung chương trình đào tạo ngành Quản lí đất đai theo học chế tín chỉ. USPTDP - ADB - Trường Đại học Nông Lâm Huế, 08/01/2011.  
 
 
 
Tác giả
 
 
 35.
 
2012
 
Nhận thức về chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong học sinh - sinh viên
 
Tạp chí Khoa học và Giáo dục  Trường ĐHSP Đà Nẵng, số 2 (01) - 2012.  
 
Đồng
tác giả
 
ISSN 1859- 4603
36. 2012 Rừng ngập mặn và đa dạng loài rừng ngập mặn khu vực Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trước nguy cơ ảnh hưởng của BĐKH. Tuyển tập Báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Địa lí toàn quốc VI Huế, 9/2012.      Tác giả  
 
 37.
 
2012
Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên nước đối với phát triển nông nghiệp sông Srepok. Tuyển tập Báo cáo Khoa học Hội nghị Khoa học Địa lí toàn quốc lần VI. Huế, 9/2012.  
Đồng
tác giả
 
 
 38.
 
2012
Phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ sử dụng hợp lí lãnh thổ lưu vực sông Lại Giang. Tuyển tập Báo cáo Khoa học Hội nghị Khoa học Địa lí toàn quốc lần VI. Huế/ 9/2012.  
 
Đồng
tác giả
 
 
 39.
 
2012
Kết hợp Arcgis và Google Sketchup trong xây dựng bản đồ 3D-GIS phục vụ nghiên cứu và giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Ứng dụng GIS toàn quốc 2012, Tp. HCM.  
 
Đồng
tác giả
 
 
 40.
 
2012
Nghiên cứu ứng dụng GIS, GPS và viễn thám xây dựng bản đồ 3D-GIS phục vụ quy hoach không gian đô thị (Lấy ví dụ Ph. Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).  
Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Ứng dụng GIS toàn quốc 2012, Tp. HCM.
 
 
 
Đồng
tác giả
 
 
 41.
 
2012
Đổi mới đào tạo ngành Quản lý đất đai ở Trường Đại học Quy Nhơn - Nhu cầu và thực tiễn. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, 6/2013.  
Tác giả
 
 
 
 42.
 
 
2013
 
Tính dễ tổn thương của cộng đồng dân cư nghèo khu vực đầm Thị Nại - tỉnh Bình Định trước tác động của biến đổi khí hậu.
Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế VNH lần IV: VN trên đường hội nhập và phát triển bền vững. Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - ĐHQG HN.  
 
Tác giả
 
 43. 2014 Nghiên cứu tác động của đô thị hóa đến biến động đất đai trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định giai đoạn 2005 - 2013 với sự trợ giúp của Địa tin học. Kỷ yếu Hội thảo GIS toàn quốc 2014, Tp. Cần Thơ 11/2014.  Đồng
tác giả
 
44.  
2014
Tác động của đô thị hóa đến môi trường và sinh kế của dân cư thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Kỷ yếu Hội thảo Địa lí toàn quốc 2014 (Tp. HCM 11/2014. Đồng
tác giả
 
45.  
 
 
 
2014
Environmental and geomatics assessment of the HaThanh basin to hydrological hazards in central VietNam. International Association of Hydrological SciencePubl., in Hydrology in a Changing World: Environmental and Human Dimensions, IAHS Red book, 363, P.282-287.  Co. Authors  
 
 
 
ISSN: 978-1-907161-41-4 
46.  
 
2014
Application of GIS for Evaluation Land Suitability for Development Planning of Peanut Production. Communications in Computer and Information Science Volume 482, 2015, pp 684-698; Springer-Verlag Berlin Heidelberg. (EI) Co. Authors  
 
ISSN 1865 -
 0929
 
 47.
 
2014
Ứng dụng công nghệ 3D - GIS xây dựng bản đồ ngập lụt phục vụ lập kế hoạch ứng phó rủi ro do lũ lụt ở hạ lưu sông Hà Thanh, tỉnh Bình Định. Kỷ yếu Hội thảo GIS toàn quốc 2014, Tp. Cần Thơ - 11/2014.  
Đồng
tác giả
 
 
 48.
 
2015
Ứng dụng GIS trong nghiên cứu xói mòn tiềm năng đất đai ở lưu vực sông Lại Giang, Kỷ yếu Hội nghị GIS - Việt Nam 2015. HN  
Đồng
 tác giả
ISBN: 987 -604- 82- 1619 -1
 
 49.
 
2015
Một số biện pháp phát triển năng lực tổ chức hoạt động giáo dục cho sinh viên ngành Sư phạm Địa lí Trường Đại học Quy Nhơn. Tạp chí KH Trường ĐHSP Tp. HCM, số 11/2015  
Đồng  
tác giả
ISSN 1859 - 3100
 
50.
 
2016
Tiềm năng và định hướng của văn hoá “Nẫu” dưới góc nhìn cho phát triển du lịch biển đảo tỉnh Phú Yên. Kỷ yếu Hội thảo Phát triển bền vững du lịch biển - đảo Việt Nam thời kỳ hội nhập. Đại học Văn Hiến, 2016.  
 
 
Đồng
tác giả
 
51.  
 
2016
Tiềm năng và định hướng phát triển du lịch sinh thái biển tỉnh Bình Định. Kỷ yếu Hội thảo Phát triển bền vững du lịch biển - đảo Việt Nam thời kỳ hội nhập. Đại học Văn Hiến, 2006  
 
Đồng
tác giả
 
52. 2016 Địa lí học Việt Nam trong xây dựng, phát triển đất nước và Địa lí phổ thông trước yêu cầu hội nhập Kỷ yếu Hội thảo Hội nghị KHĐL toàn quốc lần IX. (Tập 3)  
 
Đồng
tác giả
 
53. 2016 Cơ sở khoa học và giải pháp xây dựng Bình Định trở thành cực phát triển phía Nam của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Kỷ yếu Hội thảo Hội nghị KHĐL toàn quốc lần IX. (Tập 3)  
 
Đồng
tác giả
 
54.  
2017
Tiếp cận Địa lí học trong xây dựng, phát triển đất nước và Địa lí phổ thông trước yêu cầu hội nhâp. Tạp chí Khoa học Đại học Huế. Số Kỷ niệm 60 năm thành lập Khoa Địa lí Trường ĐHSP, Đại học Huế, 3/2017.  
 
Đồng
tác giả
ISSN 1859 - 1388
Volume 126, number 7A -  2017
 
 
4.2.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (gọi chung là đề tài)
STT Thời gian thực hiện Tên chương trình,    đề tài Cấp quản lý đề tài Trách nhiệm
th/gia trong đề tài
KQ  ng/thu
1. 2002  Đánh giá, phân cấp phòng hộ đầu nguồn vùng đồi núi  Bình Định Đề tài
cấp Trường (T.01.37.29)
 
Chủ trì
 
Tốt
2. 2003 Khảo sát, xây dựng nội dung thực tập, thực địa Địa lí - Địa chất tuyến Tây Sơn - Vĩnh Thạnh phục vụ giảng dạy, học tập môn Địa lí Trường ĐHSP Quy Nhơn Đề tài
cấp Trường (T.02.30.18)
 
 
Chủ trì
 
 
Tốt
3. 2005 Tìm hiểu tình hình dạy học và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Môi trường và con người ở Trường Đại học Quy Nhơn. Đề tài
cấp Trường
(T.03.160.23)
 
 
Chủ trì
 
 
Tốt
4. 2007 Điều tra, đánh giá công
tác giáo dục môi trường
qua môn Địa lí ở các
trường THPT tỉnh Bình
Định.
Đề tài cấp Trường
T.04.180.18
 
Chủ trì
 
Khá
5. 2009 Dự án: Điều tra hộ gia
đình - Đánh giá hiểm hoạ
thiên nhiên, tính tổn thươn
khả năng ứng phó với biến
đổi khí hậu của cộng đồng
dân cư ở xã Nhơn Lý và
phường Nhơn Bình, Tp.
Quy Nhơn.
Dự án
Tp. Quy Nhơn
ACCCRN - CtC
Tr. nhóm điều tra
 
 
 
Chủ trì
 
 
 
Tốt
6. 2010 Xây dựng khung chương trình
Trình đàotạo theo học chế t
tín chỉ bậc đại học ngành Sư
Sư phạm Địa lí, Trường
Đại học Quy Nhơn.
Đề tài
cấp Khoa
 
Chủ trì
 
Tốt
7. 2010 Điều tra thực trạng và đề
xuất giải pháp giáp giáo
dục bảo vệ môi trường qua
dạy học Địa lí ở các trường THPT khu vực Nam Trung
bộ và Tây Nguyên.
Đề tài
cấp Bộ
B2.007.28.09
 
 
Chủ trì
 
Tốt
8. 2012 Nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học rừng ngập mặn Tp. Quy Nhơn trước tác động của biến đổi khí hậu. Đề tài
cấp Trường
T2.011.325.35
 
Chủ trì
 
Tốt
    9.     2011  Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tích hợp giáo dục   bảo vệ môi trường qua dạy hoc môn Địa lí ở các trường THPT. Sáng kiến Hội thi STKT tỉnh Bình Định lần VII - Giải KK
 (2733/QĐ-CTUBND, 01/12/2011)
 
 
Chủ trì
 
 
Tốt
10. 2016 Biên soạn tài liệu và tập
huấn bồi dưỡng nâng cao
nhận thức về giáo dục
môi trường biển đảo cho
giáo sinh các trường đại
học sư phạm khu vực ven
biển miền Trung.
Nhiệm vụ cấp Bộ
(B2016-DQN-11-MT)
 
 
Chủ trì
 
 
(*)
11. 2001 Dự án: Nâng cao nhận thức về giới và kỹ thuật trồng trọt cho phụ nữ xã Đức Bình, huyện sông Hinh, tỉnh Phú Yên  
Quỹ SIDA
 
 
 
Tham gia
 
Tốt
12. 2007 Nghiên cứu nguồn gốc
và đặc trưng hình thái
địa hình dải ven biển
Bình Định phục vụ sử
dụng hợp lí lãnh thổ.
Đề tài
cấp Trường
T.05.118.04
 
Tham gia
 
Khá
13 2011 Đánh giá mức độ thích nghi đất đai cho phát triển đồng cỏ chăn nuôi huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Đề tài
cấp Trường
T.2010.289.29
 
Tham gia
 
Tốt
14 2011 Đánh giá tài nguyên môi trường nước phục vụ quản lí tổng hợp lưu vực sông Lại Giang. Đề tài
cấp Trường
T.2010.290.30
 
Tham gia
 
Tốt
15 2013 Nâng cao năng lực tổ chức
các hoạt động giáo dục
cho sinh viên ngành Sư
phạm Địa lí, Trường Đại
học Quy Nhơn.
Đề tài
cấp Trường
T.2012.353.24
 
Tham gia
 
Tốt
16 2014 Xây dựng bản đồ phân
vùng nguy cơ xảy ra lũ
quét, lũ ống tỉnh Bình
Định và đề xuất các giải
pháp phòng chống.
Đề tài KH
và PTCN
Cấp Tỉnh
17-02-2010
 
Tham gia
 
Khá
17 2014  Nghiên cứu hiện trạng
và đề xuất các giải pháp
bảo vệ, sử dụng hợp lý
tài nguyên nước mặt tỉnh
Đắc Lắc phục vụ phát
triển nông nghiệp theo
hướng bền vững.
 
Đề tài KHCN
cấp Trường
T2013.402.11
 
 
Tham gia
 
 
Tốt
18 2014 Đánh giá quá trình đô thị
hóa và biến đổi đường bờ 
phục vụ quy hoạch đô thị
thích ứng biến đổi khí hậu
thành phố QuyNhơn
Đề tài KH hợp tác QT: Viện VNH & KHPT -ĐHQG HN (IVIDES) - Viện Nghiên cứu Quốc tế về MT & PT (IIED): IIED
719.0508
 
 
 
Tham gia
 
 
 
Tốt
19 2015 Luận cứ khoa học cho
việc lựa chọn và hoàn
thiện các mô hình thích
ứng với biến đổi khí hậu
dựa vào cộng đồng ở
miền Trung và đề xuất
nhân rộng.
Đề tài
cấp Nhà nước
(BĐKH - 18)
 
Tham gia
 
Khá
20 2015 Khảo sát việc làm của
Sinh viên tốt nghiệp khối ngành Sư phạm trường
ĐHQN và nhu cầu bồi
dưỡng  đội ngũ nhà giáo
thuộc các tỉnh duyên hải  Nam Trung bộ và Tây Nguyên.
Đề tài KHCN
cấp Trường
T2013.420.29
 
Tham gia
 
Tốt
21.    2016 Xây dựng WebGIS thông
minh phục vụ quảng bá
và phát triển du lịch tỉnh
Phú Yên.
Đề tài
cấp Tỉnh
Số 166/QĐ-UBND:       28/01/2015
 
Tham gia
 
Khá
22. 2017 Nghiên cứu cơ sở khoa
học và thực tiễn để xây dựng chiến lược phát triển
Bình Định trở thành một
cực tăng trưởng phía Nam
vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
Đề tài
cấp Quốc gia
(ĐTĐLXH.18.15)
 
 
Tham gia
 
 
(**)
(*)   : Nhiệm vụ đã nghiệm thu ở cấp HĐCS (QĐ số 2993/QĐ-ĐHQN, ngày 30/12/2016).
(**): Đề tài đang triển khai thực hiện.
4.3. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước
STT Ngày, tháng, năm cấp Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức đã trao tặng
1. 1997 Giải Đặc biệt Cuộc thi viết về “Phụ nữ với môi trường” Liên hiệp Hội  Phụ nữ
tỉnh Bình Định.
 
2.
 
2011
Giải Khuyến khích Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần VII (2010 - 2011). Các giải pháp nâng cao giáo dục bảo vệ môi trường qua dạy học môn Địa lí ở các trường THPT tỉnh Bình Định.  
UBND tỉnh Bình Định.
3. 2013 Giải thưởng Môi trường Việt Nam, 2013  Bộ Tài nguyên và Môi trường.
4.4. Bằng phát minh, sáng chế
STT Ngày, tháng, năm cấp Tên bằng/
Giấy chứng nhận
Tên cơ quan cấp Số tác giả
1.  21/01/2016 Giấy chứng  nhận: Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH - CN sử dụng ngân sách Nhà nước. Số 11911/KQNC ngày 21/01/2016. Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ.      
      10
4.5. Hướng dẫn Cao học, NCS
STT Họ và tên
HV và NCS
Đề tài luận văn, luận án Cơ sở đào tạo Thời gian
đào tạo
 Vai trò h.dẫn
1. HV
Phan Thị Lệ Thuỷ
(Đã BV)
Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học cho phát triển du lịch sinh thái khu vực  Quy Nhơn. Trường
Đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội.
 
2007 - 2009
 
Chính
2. HV
Trần Hải Vũ
(Đã BV)
Đánh giá tài nguyên đất đai phục vụ phát triển nông - lâm nghiệp bền vững huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định Trường ĐHKH,
 Đại   học Huế.
 
 
2008 - 2010
 
 
Chính
3. NCS
NguyễnThị Huyền
(Đã BV)
Nghiên cứu cấu trúc sinh thái cảnh quan phục vụ định hướng phát triển bền vững lưu vực sông Lại Giang Trường
Đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội.
 
 
2009 - 2014
 
 
Phụ
4. NCS.
Phan Thái Lê
(Đã BVCS)
Nghiên cứu, đánh giá tài nguyên nước lưu vực sông Srepok phục vụ phát triển bền vững KT -  XH  (thuộc phần lãnh thổ VN) Viện Địa lý,
Viện KH - CN
Viet Nam
 
 
2011- 2016
 
 
Phụ
5. NCS.
Trần Hải Vũ
Nghiên cứu kinh tế sinh thái cảnh quan phục vụ phát triển nông lâm nghiệp huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định; Trường
Đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội.
 
 
2015 -2018
 
 
Phụ
 
4.6. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt 5 giải cấp Bộ:
           - Giải Ba cấp Bộ (2000), SV Địa lí Sư phạm K21: Dương Thị Nguyên Hà: “Tìm hiểu đa dạng sinh học Việt Nam”.
                  - Giải Khuyến khích cấp Bộ (2003), SV Địa lí Sư phạm K23: Nguyễn Thị Mỹ Linh “Bước đầu tìm hiểu đặc điểm địa lí tự nhiên và tình hình lũ lụt ở Bình Định”.        
                     - Giải Khuyến khích cấp Bộ (2007), SV Địa lí Sư phạm K27: Hòang Trung Thành: “Nghiên cứu ảnh hưởng của elnino đến khí hậu, đời sống và sản xuất ở Bình Định”.
            - Giải Ba cấp Bộ (2008), nhóm SV Địa chính K28: Trần Nguyễn Thanh Thanh, Hồ Trung Kiên, Mai Quốc Phong, Nguyễn Thị Sương “Nghiên cứu sạt lở cửa biển An Dũ, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định”.
           -  Giải Nhất toàn quốc (2009), Bộ GD - ĐT phối hợp với Oxfam tổ chức Cuộc thi HS, SV tìm hiểu về biến đổi khí hậu), nhóm SV Địa lí Sư phạm K29: Nguyễn Tiến Thắng, Lương Lê Giang, Long Quang Vinh, Vy Viết Trần “Chúng ta đã và phải làm gì khi biển cả nổi giận do biến đổi khí hậu ? ”
          - Tư vấn cho hai nhóm SV thuộc Khoa Hóa và Khoa QTKD - TCNH Trường ĐHQN tham gia Dự án Sáng kiến thanh niên thích ứng với biến đổi khí hậu (AYIP) do CtC và Quỹ Rockefeller tài trợ. Cả hai được nghiệm vào tháng 02/2014, được đánh giá xếp loại đạt loại tốt: www.challengetochange.org/ayip-eng/
         - Tư vấn, hỗ trợ cho Đoàn Phường Nguyễn Văn Cừ Tp. Quy Nhơn tổ chức thực hiện
thành công Dự án Xây dựng thành phố Quy Nhơn xanh sạch đẹp từ trong ý thức cộng đồng, được Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ và đánh giá xếp loại tốt (2011).
Tôi xác nhận những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác, nếu có gì sai trái tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
 
            Bình Định, ngày 15  tháng 3  năm 2017
 
 
 
          
             PGS. TS. Lương Thị Vân
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây