LLKH TS. Nguyễn Thị Huyền

 
 


1. Thông tin cá nhân:
Họ và tên:  Nguyễn Thị Huyền
Ngày, tháng, năm sinh:  24/09/1974
Giới tính:  Nữ
Địa chỉ liên lạc qua bưu điện:  61/12 Bế Văn Đàn
Điện thoại cơ quan:  056 3 847 544
Điện thoại nhà riêng:  
Điện thoại di động: 0983 128 029                     Email:  nguyenthihuyen@qnu.edu.vn
Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại:  Trưởng Bộ môn, Khoa Địa lí, Trường Đại học Quy Nhơn
Học vị (ThS, TS, TSKH), năm, nơi cấp bằng: TS, 2015, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội                                           
Chức danh khoa học (GS, PGS), năm, nơi công nhận:  
Đã nghỉ hưu từ năm:
2. Trình độ học vấn:
2.1. Quá trình được đào tạo (ĐH, ThS, TS, TSKH):

Năm tốt nghiệp Bậc đào tạo Chuyên ngành đào tạo Cơ sở đào tạo
 1997 Đại học Địa lý Tài nguyên – Môi trường Trường ĐH Khoa học Huế
1998 Đại học (hệ tại chức) Tiếng Anh Trường Đại học Sư phạm Huế
2002 Thạc sĩ Địa lí tự nhiên Trường ĐHSP Hà Nội I
2015 Tiến sĩ Địa lí tự nhiên Trường Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội
2.2. Các khóa được đào tạo ngắn hạn (nếu có):
Thời gian Nội dung đào tạo Cơ sở đào tạo
2006 Chứng chỉ Giáo dục học đại học Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục và Đào tạo
2011 Chứng nhận  khóa học Lý thuyết về quản lý biến động đất đai trong bối cảnh hiện đại ITC Hà Lan và Trường Đại học khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
2012 Chứng chỉ Tin học ứng dụng (Ứng GIS trong nghiên cứu và giảng dạy Địa lí) Trường Đại học sư phạm Hà Nội
2013 Chương trình C Tin học Trường Đại học Quy Nhơn
2015 Trung cấp chính trị Trường Chính trị tỉnh Bình Định
2016 Chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2
 
2.3. Trình độ ngoại ngữ:
STT Ngoại ngữ Trình độ (xuất sắc/ giỏi/ khá/ trung bình)
Nghe Nói Đọc Viết
  Tiếng Anh Tốt Khá Tốt Tốt
2.4. Trình độ tin học: C
   3. Quá trình công tác:
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
04/1998- 08/2000 Khoa Địa lí, Trường Đại học Quy Nhơn Cán bộ giảng dạy
09/2000 – 11/2002 Trường Đại học Quy Nhơn (đi học cao học tại trường ĐHSP Hà Nội Cán bộ giảng dạy
12/2002 - 5/2009 Khoa Địa lí, Trường Đại học Quy Nhơn Cán bộ giảng dạy, Trưởng Bộ môn
06/2009 – 1/2015 Khoa Địa lí – Địa chính, Trường Đại học Quy Nhơn (Đi học NCS tại trường ĐHKHTN- ĐHQG Hà Nội Cán bộ giảng dạy, Trưởng Bộ môn
1/2015 - Nay Khoa Địa lí – Địa chính, Trường Đại học Quy Nhơn Cán bộ giảng dạy, Trưởng Bộ môn
4. Nghiên cứu khoa học:
4.1. Lĩnh vực nghiên cứu:
Các hướng nghiên cứu khoa học chủ yếu:
            - Đánh giá điều kiện tự nhiên và TNTN phục vụ phát triển KT – XH địa phương.
            - Biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu đến sinh kế người dân.
            - Sản suất và tăng trưởng xanh
            - Nghiên cứu, đánh giá cảnh quan, sinh thái cảnh quan
            - Nghiên cứu tai biến thiên nhiên (xói mòn, suy thoái đất, …).
4.2. Các công trình khoa học đã công bố:
4.2.1. Sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình:
STT Năm xuất bản Tên sách Mức độ tham gia (là chủ biên, đồng tác giả, tham gia viết một phần) Nơi xuất bản Ghi mã số chuẩn quốc tế ISBN, nếu có
1 2006 Những vấn đề địa lí tự nhiên đại cương và địa lí tự nhiên Việt Nam Tham gia viết một phần Trường Đại học Quy Nhơn  
2 2014 Địa lí tự nhiên Việt Nam II Tham gia Trường Đại học Quy Nhơn  
3 2016 Cơ sở thổ nhưỡng và bản đồ đất Chủ biên Trường Đại học Quy Nhơn  
4 2017 Tài nguyên và môi trường đất Chủ biên Đang thực hiện  
5 2017 Địa lí Việt Nam (Dành cho đào tạo các ngành ngoài Sư phạm) Tham gia Trường Đại học Quy Nhơn
(đang thực hiện)
 
6 2017 Chuyên đề Tốt nghiệp Địa lí tự nhiên Tham gia  Trường Đại học Quy Nhơn
(đang thực hiện)
 
 
4.2.2. Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học, hội nghị, hội thảo trong nước và nước ngoài
 
STT Năm công bố Tên bài báo Tên tạp chí, số, từ trang …. đến trang Mức độ tham gia
(tác giả, đồng tác giả
Mã số chuẩn quốc tế ISSN
1 2003 Vấn đề cải tạo và sử dụng hợp lý đất đai đồng bằng duyên hải tỉnh Bình Định Tạp chí ngành Địa chính, số 2 tháng 2/ 2003, tr 14 – 18. Đồng tác giả ISSN – 0866- 7705
2 2008  
Ảnh hưởng của elnino đến sản xuất và đời sống ở Bình Định
Kỷ yếu Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị KH Địa lí toàn quốc lần III. Hà Nội. Đồng tác giả  
3 2008  
Mưa lũ, ảnh hưởng của mưa lũ đến các hồ chứa nước và sản xuất ở Bình Định.
 
Kỷ yếu Hội thảo KH Tác động của BĐKH & Kế hoạch hành động cho địa phương: Trường hợp miền Trung VN. Hội đồng Chính sách KH - CN Quốc gia. Huế, 8/2008. Đồng tác giả  
4 2010
 
Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến sự hình thành lũ lưu vực sông Lại Giang Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, tập 4 số 01, năm 2010, 109 – 119 Đồng tác giả ISSN – 1859- 0357
5 2010 Hiện trạng và một số biện pháp phòng tránh tai biến lũ lụt, sạt lở đất trên lưu vực sông Lại Giang Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 5, Hà Nội 19/06/2010. NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tr. 859 -866. Tác giả Proceding
6 2010 Đánh giá tác động một số hoạt động kinh tế xã hội của dân cư gây suy thoái tài nguyên môi trường ở lưu vực sông Lại Giang” Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học Địa lí  - Địa chính, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 160 -168. Tác giả  
7 2010 Vấn đề tài nguyên nước ở Bình Định. Tuyển tập Báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Địa lí toàn quốc lần VI Huế, 9/2012. Đồng tác giả Proceding
8 2011 Nghiên cứu hiện trạng phòng hộ đầu nguồn ở lưu vực Lại Giang và một số giải pháp bảo vệ Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 27, Số 4S (2011), tr. 83- 89.
 
Tác giả ISSN - 0866 – 8612
9 2012 Rừng ngập mặn và đa dạng loài rừng ngập mặn khu vực Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trước nguy cơ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Tuyển tập Báo cáo Khoa học Hội nghị Khoa học Địa lí toàn quốc lần VI. Tp. Huế.   Tác giả Proceding
10 9/2012 Phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ sử dụng hợp lí lãnh thổ lưu vực sông Lại Giang. Phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ sử dụng hợp lí lãnh thổ lưu vực sông Lại Giang.
 
  Đồng tác giả  
11 2013 Phân tích đa dạng cảnh quan phục vụ định hướng phát triển nông, lâm nghiệp ở lưu vực sông Lại Giang Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VII, Thái Nguyên, tr. 229 – 305.
 
Tác giả  
12 2014 Tác động của đô thị hóa đến môi trường và sinh kế của dân cư thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Kỷ yếu Hội thảo Địa lí toàn quốc 2014 (Tp. Hồ Chí Minh 11/2014).   Đồng tác giả Proceding
13 2015 Ứng dụng GIS trong nghiên cứu xói mòn tiềm năng đất đai ở lưu vực sông Lại Giang,  
Kỷ yếu Hội nghị GIS - Việt Nam năm 2015. Hà Nội,
Tác giả ISBN: 987 -604- 82- 1619 -1
14 2016 Tiềm năng và định hướng của văn hoá “Nẫu” dưới góc nhìn cho phát triển du lịch biển đảo tỉnh PhuYen Kỷ yếu Hội thảo Phát triển bền vững du lịch biển - đảo Việt Nam thời kỳ hội nhập. Đại học Văn Hiến Đồng
Tác giả
 
15 2016 Tiềm năng và định hướng phát triển du lịch sinh thái biển Bình Định Kỷ yếu Hội thảo Phát triển bền vững du lịch biển - đảo Việt Nam thời kỳ hội nhập. Đại học Văn Hiến Đồng
Tác giả
 
16 2016 Ứng dụng GIS trong phân cấp phòng hộ đầu nguồn huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định Kỷ yếu Hội nghị GIS - Việt Nam năm 2016. Huế, Tr327 - 332 Tác giả ISBN: 987 -604- 912- 659 8
17 2016 Mô phỏng nguy cơ lũ lụt phục vụ hỗ trợ công tác quản lý rủi ro thiên tai tại lưu vực sông Kôn – Hà Thanh, tỉnh Bình Định Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9, Quy Nhơn, Tr 881 - 890 Đồng tác giả  
18 2016 Phân cấp phòng hộ đầu nguồn phục vụ định hướng phát triển nông - lâm nghiệp huyện An Lão, tỉnh Bình Định Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9, Quy Nhơn, Tr 610 - 617 Tác giả  
4.2.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (gọi chung là đề tài):
STT Thời gian thực hiện Tên chương trình, đề tài Cấp quản lý đề tài Trách nhiệm tham gia trong đề tài Kết quả nghiệm thu đề tài
1 2009 Điều tra thực trạng và đề xuất giải pháp giáo dục bảo vệ môitrường qua dạy học Địa lí ở một số trường THPT khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên theo định hướng
phát triển bền vững.
Cấp
 Bộ
Tham gia Khá
2 2009 Nghiên cứu tai biến sạt lở vùng hạ lưu sông Lại, tỉnh Bình Định.
                                         
Cấp trường Chủ trì Khá
3 2010 Đánh giá tài nguyên môi trường nước phục vụ quản lí tổng hợp lưuvực sông Lại Giang, tỉnh Bình Định. Cấp trường Tham gia Tốt
4 2011 Đánh giá ảnh hưởng của các hoạt động kinh tế - xã hội, gây suy thoái tài, nguyên môi trường lưu vực sông Lại Giang.
           
Cấp trường Chủ trì Tốt
5 2016 Ứng dụng GIS trong nghiên cứu xói mòn tiềm năng đất đai huyện An Lão, tỉnh Bình Định Cấp trường Chủ trì Đang triển khai
6 2016 Biên soạn tài liệu tập huấn và tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức BVMT biển đảo cho giáo sinh các trường sư phạm khu vực ven biển miền Trung Nhiệm vụ GD KH-CN cấp Bộ Thư kí Đã nghiệm thu cấp cơ sở
Đạt
 
4.3. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước:
STT Ngày, tháng, năm cấp Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức đã trao tặng
       
       
4.4. Bằng phát minh, sáng chế:
STT Ngày, tháng, năm cấp Tên bằng Tên cơ quan cấp Số tác giả
         
         
4.5. Hướng dẫn Cao học, NCS:
STT Họ và tên NCS Đề tài luận án Cơ sở đào tạo Thời gian đào tạo Vai trò hướng dẫn
           
           
           
Tôi xác nhận những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác, nếu có gì sai trái tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
 
 
Bình Định, ngày 26   tháng  02   năm 2017
(Ký, họ và tên)
 
 
 Nguyễn Thị Huyền
 

 
 
 
 
 
 
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây