Đề xuất nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018 tỉnh Phú Yên

Thứ hai - 20/02/2017 18:12

Để chuẩn bị xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên thông báo và đề nghị các tổ chức, cá nhân đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh dưới các hình thức đề tài/dự án/dự án sản xuất thử nghiệm.

Đề xuất thực hiện nhiệm vụ KH& CN là đề xuất của tổ chức hoặc cá nhân về những nhiệm vụ KH&CN mà các tổ chức hoặc cá nhân thấy cần thiết phải nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ, giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, phục vụ thiết thực cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của ngành, địa phương, doanh nghiệp và của tỉnh Phú Yên.

Nội dung các đề xuất nhiệm vụ KH&CN hoặc đề xuất đặt hàng phải hướng đến thực hiện:

Chiến lược phát triển KH &CN tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theoQuyết định  2607/QĐ-UBND ngày 22/12/2015;

Kế hoạch 60/KH-UBND của UBND tỉnh thực hiệnChương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 22/01/2013 của Tỉnh ủy Phú Yên và Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, nhằm giải quyết những vấn đề cấp thiết của Tỉnh, mang tính liên ngành, liên vùng, có giá trị khoa học, thực tiễn và có tính khả thi.  Các đề xuất thực hiện theo cơ chế đặt hàng và kết quả nghiên cứu phải có khả năng áp dụng vào sản xuất và cuộc sống, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh.

* Riêng các đề xuất nhiệm vụ KH &CN tham gia các chương trình quốc gia sẽ được UBND tỉnh xem xét, phê duyệt đặt hàng trên cơ sở danh mục các nhiệm vụ đề xuất và nhu cầu cấp thiết của địa phương.

Về hồ sơ đề xuất nhiệm vụ:

Để đề xuất nhiệm vụ KH&CN sử dụng Mẫu A1-ĐXNV đối với tổ chức/cá nhân; đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN sử dụng Mẫu B1-ĐXĐH đối với sở, ngành, UBND cấp huyện. Tải về

Về thời gian tiếp nhận đề xuất :

Phiếu đề xuất của tổ chức và cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên, sở ban ngành liên quan và đồng thời gửi đến hộp thư khtc.khpy@gmail.com. Hạn cuối nhận phiếu đề xuất/ đặt hàng: ngày 15/4/2017.  Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp những phiếu đề xuất hợp lệ, gửi các sở ngành để xem xét đặt hàng và tổ chức xác định nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định 62/2015/QĐ-UBND ngày 22 /12/2015  của UBND tỉnh Phú Yên “Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước” trước khi trình UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt.  Danh mục các nhiệm vụ KH&CN năm 2018 sau khi được phê duyệt sẽ được thông báo đến các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ và được đăng trên website http://www.khcnpy.gov.vn

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý cơ quan, đơn vị khi nhận được văn bản này có kế hoạch phổ biến rộng rãi cho các đơn vị trực thuộc và cán bộ khoa học công tác trong cơ quan, đơn vị mình biết để tham gia đề xuất nhiệm vụ.

Rất mong các tổ chức và cá nhân quan tâm phối hợp để việc xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2018  đạt kết quả tốt, góp phần thiết thực vào quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên. Địa chỉ: 08 Trần Phú, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 057.3843918. Fax: 057.3842728. Email: khtc.khpy@gmail.com.
Chi tiết xem: Tại đây

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây