Lịch tuần từ 20/6 đến 26/6

Thứ hai - 20/06/2016 23:00
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Chủ tọa
Thứ hai
20/06/2016
08:00 Thẩm định giáo trình giáo dục đại học cấp Trường do PGS. TS. Thái Thuần Quang (Khoa Toán) chủ biên Theo Quyết định số 826/QĐ-ĐHQN ngày 16/6/2016 Phòng họp B Chủ tịch Hội đồng
Thứ hai
20/06/2016
08:30 Xét tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2016 Hội đồng theo Quyết định số 775/QĐ-ĐHQN ngày 09/6/2016 Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
Thứ hai
20/06/2016
08:30 Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì đề tài cấp Bộ năm 2017 của Khoa Toán Theo Quyết định số 817/QĐ-ĐHQN ngày 14/6/2016 và chủ đề tài TS. Lương Đăng Kỳ Phòng họp 2 Chủ tịch Hội đồng
Thứ hai
20/06/2016
08:30 Công ty Phần mềm Nam Việt làm việc với Phòng Công tác sinh viên (cả ngày) Đại diện Công ty Nam Việt và viên chức Phòng CTSV thuộc Tổ phối hợp triển khai phần mềm quản trị đại học theo Quyết định số 265/QĐ-ĐHQN ngày 04/3/2016 Phòng CTSV Tổ trưởng
Thứ hai
20/06/2016
08:30 Công ty Phần mềm Nam Việt làm việc với Phòng Đào tạo đại học (cả ngày) Đại diện Công ty Nam Việt và viên chức Phòng ĐTĐH thuộc Tổ phối hợp triển khai phần mềm quản trị đại học theo Quyết định số 265/QĐ-ĐHQN ngày 04/3/2016 Phòng ĐTĐH Tổ trưởng
Thứ hai
20/06/2016
09:30 Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì đề tài cấp Bộ năm 2017 của Khoa Kinh tế và Kế toán Theo Quyết định số 818/QĐ-ĐHQN ngày 14/6/2016 và chủ đề tài PGS. TS. Trần Thị Cẩm Thanh Phòng họp 2 Chủ tịch Hội đồng
Thứ hai
20/06/2016
10:00 Thẩm định giáo trình giáo dục đại học cấp Trường do PGS. TS. Thái Thuần Quang (Khoa Toán) chủ biên Theo Quyết định số 827/QĐ-ĐHQN ngày 16/6/2016 Phòng họp B Chủ tịch Hội đồng
Thứ hai
20/06/2016
14:00 Thẩm định giáo trình giáo dục đại học cấp Trường do PGS. TS. Đỗ Ngọc Mỹ chủ biên Theo Quyết định số 843/QĐ-ĐHQN ngày 17/6/2016 Phòng họp B Chủ tịch Hội đồng
Thứ hai
20/06/2016
14:30 Xét kết quả rèn luyện, học bổng KKHT và các danh hiệu thi đua khen thưởng đối với sinh viên K35 Đại diện BGH, Phòng CTSV, Phòng ĐTĐH, Phòng KHTC, Đoàn TN, Hội SV và đại diện lãnh đạo các khoa Phòng họp 1 PHT. Nguyễn Đình Hiền
Thứ hai
20/06/2016
14:30 Thẩm định giáo trình giáo dục đại học cấp Trường do TS. Huỳnh Đức Hoàn (Phòng CSVC) chủ biên Theo Quyết định số 842/QĐ-ĐHQN ngày 17/6/2016 Phòng họp 2 Chủ tịch Hội đồng
Thứ hai
20/06/2016
15:30 Thẩm định giáo trình giáo dục đại học cấp Trường do TS. Phan Thị Quốc Hương (Khoa TCNH-QTKD) chủ biên Theo Quyết định số 847/QĐ-ĐHQN ngày 17/6/2016 Phòng họp B Chủ tịch Hội đồng
Thứ ba
21/06/2016
07:30 Khoa Kinh tế và Kế toán tổ chức hội thảo: "Gia nhập TPP - Cơ hội và thách thức cho đầu tư phát triển các tỉnh vùng duyên hải miền Trung" Toàn thể giảng viên, viên chức Khoa Kinh tế và Kế toán và những người quan tâm Phòng họp B Trưởng khoa Kinh tế và Kế toán
Thứ ba
21/06/2016
08:30 Công ty Phần mềm Nam Việt làm việc với Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (cả ngày) Đại diện Công ty Nam Việt và viên chức Phòng KT-ĐBCL thuộc Tổ phối hợp triển khai phần mềm quản trị đại học theo Quyết định số 265/QĐ-ĐHQN ngày 04/3/2016 Phòng KT-ĐBCL Tổ trưởng
Thứ ba
21/06/2016
08:30 Bán đấu giá tài sản thanh lý Theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHQN ngày 06/01/2016 Phòng 58 Nhà 15T Chủ tịch Hội đồng
Thứ ba
21/06/2016
08:30 Thẩm định giáo trình giáo dục đại học cấp Trường do TS. Phạm Thị Ngọc Hoa (Khoa GDTH-MN) chủ biên Theo Quyết định số 841/QĐ-ĐHQN ngày 15/6/2016 Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
Thứ ba
21/06/2016
14:00 Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường năm 2015 của TS. Hoàng Nhật Hiếu (Khoa Vật lý) Theo Quyết định số 853/QĐ-ĐHQN ngày 17/6/2016 Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
Thứ ba
21/06/2016
15:30 Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường năm 2015 của ThS. Hồ Văn Toàn (Khoa Lịch sử) Theo Quyết định số 820/QĐ-ĐHQN ngày 14/6/2016 Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
Thứ tư
22/06/2016
08:30 Họp Hội đồng Trường (cả ngày) Toàn thể thành viên Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2016-2019 Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng Trường
Thứ tư
22/06/2016
08:30 Công ty Phần mềm Nam Việt làm việc với Phòng Đào tạo đại học (cả ngày) Đại diện Công ty Nam Việt và viên chức Phòng ĐTĐH thuộc Tổ phối hợp triển khai phần mềm quản trị đại học theo Quyết định số 265/QĐ-ĐHQN ngày 04/3/2016 Phòng ĐTĐH Tổ trưởng
Thứ tư
22/06/2016
08:30 Công ty Phần mềm Nam Việt làm việc với Phòng Đào tạo sau đại học (cả ngày) Đại diện Công ty Nam Việt và viên chức Phòng ĐTSĐH thuộc Tổ phối hợp triển khai phần mềm quản trị đại học theo Quyết định số 265/QĐ-ĐHQN ngày 04/3/2016 Phòng ĐTSĐH Tổ trưởng
Thứ tư
22/06/2016
09:00 Khoa Kỹ thuật và Công nghệ tổ chức seminar: "Công nghệ và thiết bị năng lượng tái tạo cho giáo dục" Toàn thể giảng viên, viên chức Khoa KTCN và những người quan tâm Phòng họp Khoa KTCN Trưởng khoa KTCN
Thứ tư
22/06/2016
14:00 Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường năm 2015 của ThS. Nguyễn Tấn Lâm (Khoa Hóa) Theo Quyết định số 854/QĐ-ĐHQN ngày 17/6/2016 Phòng họp B Chủ tịch Hội đồng
Thứ tư
22/06/2016
15:00 Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường năm 2015 của ThS. Hồ Văn Ban (Khoa Hóa) Theo Quyết định số 855/QĐ-ĐHQN ngày 17/6/2016 Phòng họp B Chủ tịch Hội đồng
Thứ năm
23/06/2016
07:30 Ban Giám hiệu làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn trường Ban Giám hiệu, Ban Ban Thường vụ Công đoàn trường Phòng họp 2 Hiệu trưởng
Thứ năm
23/06/2016
08:30 Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Theo Quyết định số 6265/QĐ-ĐHQN ngày 30/11/2015 và Quyết định số 1517/QĐ-ĐHQN ngày 03/4/2016 Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
Thứ năm
23/06/2016
14:30 Sơ kết công tác triển khai phần mềm quản trị đại học giai đoạn 1 Đại diện Công ty Nam Việt, Ngân hàng BIDV chi nhánh Bình Định và tất cả thành viên Tổ phối hợp triển khai phần mềm quản trị đại học theo Quyết định số 265/QĐ-ĐHQN ngày 04/3/2016 và Phòng họp B PHT. Đỗ Ngọc Mỹ
Thứ năm
23/06/2016
15:30 Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường năm 2015 của ThS. Vũ Thị Nữ (Khoa TCNH-QTKD) Theo Quyết định số 856/QĐ-ĐHQN ngày 17/6/2016 Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
Thứ sáu
24/06/2016
08:30 Hội nghị tập huấn Quy chế thi THPT quốc gia cho các Trưởng điểm thi Cụm thi số 43 Chủ tịch, các Phó CT, Uỷ viên thường trực Hội đồng thi và các Trưởng điểm thi THPT quốc gia Cụm thi số 43 theo Quyết định số 757/QĐ-HĐT43 ngày 06/6/2016 Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng thi
Thứ sáu
24/06/2016
16:00 Họp Ban Chấp hành Đoàn trường mở rộng BCH Đoàn trường, Bí thư Liên chi đoàn, Đội trưởng Đội TNXK Phòng họp B Bí thư Đoàn trường
Thứ bảy
25/06/2016
00:00        
Chủ nhật
26/06/2016
00:00        

Tải lịch tuần

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây