Giới thiệu khoa Địa lý - Địa chính

Lịch sử phát triển Khoa Địa lý-Địa chính

Khoa Địa lí - Địa chính nguyên là Tổ bộ môn Địa lí thuộc Ban Hóa - Địa Trường ĐHSP Quy Nhơn, nay là Trường Đại học Quy Nhơn. Ngày 5/9/1997, Khoa Địa lí được thành lập theo QĐ số 348 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Quy Nhơn, nay là Trường ĐHQN. Từ đây, Khoa trở thành cơ sở đầu tiên đào tạo các lớp đại học chính quy ngành Địa lí Sư phạm cho khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Từ năm 2004, được sự cho phép của Bộ Giáo dục - Đào tạo, Khoa mở đào tạo thêm hai ngành mới là ngành Địa lí và ngành Địa chính. Ngày 15/01/2010, Khoa được chính thức đổi tên thành Khoa Địa lí - Địa chính theo Quyết định số 84/QĐ-ĐHQN của Hiệu trưởng Trường ĐHQN để phù hợp hơn với nhiệm vụ, chức năng của Khoa và của Trường trong giai đoạn mới. 

1. Về nhiệm vụ

       - Đào tạo đại học chính quy các ngành: cử nhân Sư phạm Địa lí, cử nhân Địa lí tự nhiên, cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trườngQuản lý đất đai hệ đại học, cao đẳng và đào tạo, bồi dưỡng không chính quy theo nhu cầu địa phương.
        - Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

2. Về đội ngũ cán bộ giảng viên và cơ cấu tổ chức

Khoa hiện có 01 PGS, 6 tiến sĩ Địa lí (trong đó có 4 tiến sĩ chuyên ngành Địa lí tự nhiên), 16 thạc sĩ và 03 cán bộ đang học cao học trong và ngoài nước. Khoa hiện có 6 cán bộ đang làm nghiên cứu sinh ở trong và ngoài nước, trong đó có 4 nghiên cứu sinh chuẩn bị hoàn thành luận án tiến sĩ Địa lí tự nhiên, Quản lí đất đai, Giáo dục học.

* LÃNH ĐẠO KHOA QUA CÁC THỜI KỲ:

Giai đoạn Họ và tên Chức vụ Ghí chú
1997-1999 1. ThS. Hoàng Quý Châu Phó Ban Ban Địa lí
1999-2003 1. ThS. Dương Văn Thành
2. ThS. Hoàng Quý Châu
Trưởng Khoa
Phó trưởng Khoa
Khoa Địa lí
2004-2009 1. TS. Lương Thị Vân
2. TS. Hoàng Quý Châu
Trưởng Khoa
Phó trưởng Khoa
Khoa Địa lí
2010-2014 1. PGS.TS. Lương Thị Vân
2. TS. Nguyễn Hữu Xuân
Trưởng Khoa
Phó trưởng Khoa
Khoa Địa lí – Địa chính
2014 đến nay 1. TS. Nguyễn Hữu Xuân
2. TS. Ngô Anh Tú
3. TS. Phan Thái Lê
Trưởng Khoa
Phó trưởng Khoa
Phó trưởng Khoa
Khoa Địa lí – Địa chính

* HỘI ĐỒNG KHOA

Stt Họ và tên Ghi chú
1 TS. Nguyễn Hữu Xuân Chủ tịch HĐ
2 TS. Nguyễn Thị Huyền Thư ký
3 PGS.TS. Lương Thị Vân Ủy viên
4 TS. Hoàng Quý Châu Ủy viên
5 TS. Phan Thái Lê Ủy viên
6 TS. Ngô Anh Tú Ủy viên
7 ThS. Nguyễn Trọng Đợi Ủy viên

* CÁC BỘ MÔN:

Khoa Địa lí - Địa chính hiện nay có 3 Bộ môn: Địa lí tự nhiên và Tài nguyên môi trường, Địa chính – Bản đồ, Địa lí Kinh tế xã hội - Phương pháp giảng dạy với tổng số cán bộ là 27, trong đó có 25 giảng viên cơ hữu.

 Tổ Địa lí tự nhiên - Tài nguyên môi trường: 10 CB - GV

STT Tên giảng viên,
cán bộ
Học hàm, học vị Chức vụ Lý lịch 
khoa học
1 Nguyễn Hữu Xuân Tiến sĩ Trưởng khoa Xem chi tiết
2 Phan Thái Lê Tiến sĩ Phó trưởng khoa Xem chi tiết
3 Nguyễn Thị Huyền Tiến sĩ Trưởng bộ môn Xem chi tiết
4 Lương Thị Vân PGS.TS   Xem chi tiết
5 Dương Thị Nguyên Hà Tiến sĩ   Xem chi tiết
 6 Lê Thị Thuỳ Trang Thạc sĩ   Xem chi tiết
7 Phan Thị Lệ Thuỷ Thạc sĩ.NCS   Xem chi tiết
8 Nguyễn Thị Tường Vi Thạc sĩ   Xem chi tiết
9 Đặng Thị Ngọc Thanh Đại học Trợ lý GDHT  
to tu nhien 2
Bộ môn Địa lí tự nhiên - Tài nguyên Môi trường


Tổ Địa lí kinh tế và phương pháp dạy học địa lí: 7 CB - GV

STT Tên giảng viên, 
cán bộ
Học hàm, học vị Chức vụ Lý lịch 
khoa học
1 Hoàng Quý Châu Tiến sĩ Trưởng bộ môn Xem chi tiết
2 Trần Thị Kim Chung Thạc sĩ CTCĐ Khoa Xem chi tiết
3 Bùi Thị Bảo Hạnh Thạc sĩ   Xem chi tiết
4 Lê Thị Lành Tiến sĩ   Xem chi tiết
5 Trương Thị Thuỳ Trang Thạc sĩ   Xem chi tiết
6 Nguyễn Đức Tôn Thạc sĩ.NCS Phó Bí thư LCĐ Xem chi tiết
7 Phạm Anh Vũ Thạc sĩ Bí thư LCĐ Xem chi tiết
dsc00294
Bộ môn Địa lí Kinh tế - xã hội và Phương pháp dạy họcTổ Địa chính và Bản đồ: 10 CB - GV

STT Tên giảng viên,
cán bộ
Học hàm, học vị Chức vụ Lý lịch 
khoa học
1 Ngô Anh Tú Tiến sĩ Phó trưởng khoa Xem chi tiết
2 Nguyễn Trọng Đợi ThS.NCS Trưởng bộ môn Xem chi tiết
3 Đặng Ngô Bảo Toàn ThS.NCS   Xem chi tiết
4 Trương Quang Hiển Tiến sĩ   Xem chi tiết
5 Bùi Thị Diệu Hiền ThS   Xem chi tiết
6 Phạm Thị Hằng ThS   Xem chi tiết
7 Phan Văn Thơ ThS  Liên chi hội Trưởng Xem chi tiết
8 Đỗ Tấn Nghị CH   Xem chi tiết
9 Phạm Thị Thuyên CN Thư ký Khoa  
to dc bd
Bộ môn Địa chính - Bản đồ


Ngoài ra, Khoa còn có sự cộng tác, giúp đỡ nhiệt tình và có hiệu quả của các GS, PGS.TS, TS của các Khoa Địa lí thuộc các Trường Đại học KHTN - ĐHQG Hà Nội, Trường ĐHSP Hà Nội, Trường ĐHSP Huế và Trường ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh.

3. Về thành tích đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

Tính đến năm 2015, tổng số cử nhân, tốt nghiệp từ Khoa gồm các hệ đại học chính quy: 1850; hệ cao đẳng chính quy: 170; hệ Hoàn chỉnh kiến thức: 1150. Hầu hết sinh viên tốt nghiệp từ Khoa đều công tác trong lĩnh vực của ngành được đào tạo, đều đáp ứng tốt yêu cầu thực tế công việc. Quy mô đào tạo hiện nay của Khoa là 1489 sinh viên, gồm 1046 SV chính quy (đứng thứ 5 toàn trường) và 443 học viên hệ VLVH thuộc lĩnh vực Địa lí tự nhiên, Quản lí đất đai và Sư phạm Địa lí.

Đã có hơn 50 đề tài khoa học cấp Bộ và cấp Trường thuộc các lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học giáo dục và địa lí ứng dụng phục vụ phát triển KT - XH địa phương đã được thực hiện và nghiệm thu; Hàng trăm công trình và bài báo khoa học của GV đã được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín trong và ngoài nước. Hiện Khoa đang tiếp tục triển khai và hợp tác triển khai các đề tài cấp Trường, cấp Tỉnh.

CBGV của Khoa đã tham gia có hiệu quả vào nhiều dự án như: Dự án SIDA (Thụy Điển) về bảo vệ môi trường và bình đẳng giới tại các xã nghèo huyện Sông Hinh - tỉnh Phú Yên, Dự án Phát triển giáo dục, tích hợp giáo dục môi trường qua môn Địa lí bậc THCS do quỹ Rosa - Lucxemburg tài trợ, Dự án Phát triển giáo dục tiểu học, Dự án Phát triển giáo dục PTTH do Trường ĐHQN chủ trì, Dự án Đánh giá tính tổn thương do biến đổi khí hậu ở Tp Quy Nhơn, Dự án Nâng cao năng lực quản lý tài nguyên nước Bình Định…

  • Từ năm 2012, Khoa đã mở rộng quan hệ hợp tác về NCKH và đào tạo với Trường Đại học Orléans – Cộng hoà nước Pháp. Phía Trường Đại học Orléans đã cử 01 giảng viên sang tham dự buổi nói chuyện giới thiệu, tìm kiếm cơ hội học bổng, hoạt động NCKH và tham gia viết bài Tạp chí Khoa học để đăng ở các tạp chí ở Châu Âu cho Khoa Địa lí – Địa chính.
  • Từ năm 2013, Khoa có quan hệ hợp tác với Học viện Nghiên cứu Khoa học ITC (The International Institude for Geo-information Science and Earth Observation) - Hà Lan và có 01 giảng viên của khoa được ITC Tiếp nhận đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Twente – Hà Lan.
  • Từ năm 2014, Khoa đã có ký kết hợp tác về NCKH và đào tạo cho 01 cán bộ giảng viên của Khoa làm NCS ở Trường Đại học Nông nghiệp Vũ Hán, Trung Quốc. Tổ chức thành công Seminar khoa học về chủ đề “Phát triển nông nghiệp và đô thị trong bối cảnh biến đối khí hậu”.
  • Từ tháng 3 năm 2015, Khoa đã có ký kết với Trường Đại học Công nghệ Hà Nội trong việc đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong quản lý tài nguyên môi trường.
  • Từ tháng 1 năm 2016, Khoa đã có hợp tác với Trường Đại học Libre Bruxelles - Bỉ trong việc tiếp nhận NCS ngành Nhân chủng học tại Khoa.
  •  Từ tháng 3 năm 2016, Khoa đã có hợp tác với Trường Đại học Évora – Bồ Đào Nha trong việc tiếp nhận cán bộ nghiên cứu thuộc chương trình EMMA.

Trong tương lai, Khoa Địa lí – Địa chính sẽ tập trung thực hiện một số hướng cụ thể sau: Tăng cường mối quan hệ hợp tác với các cơ sở giáo dục và đào tạo của nước ngoài tìm nguồn nhân lực để tuyển dụng, bồi dưỡng trình độ tiếng anh, tiếng pháp, tiếng trung,… cho cán bộ trẻ tạo nguồn, tiếp tục mở rộng quan hệ quốc tế với các đối tác đã có và đang tìm các đối tác mới có uy tín để hợp tác, liên kết cùng tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, mời các giáo sư, chuyên gia khoa học đầu ngành về khoa để trao đổi, học tập và tìm ra các hướng nghiên cứu khoa học mới, tiếp cận với thông tin khoa học, giáo dục trong xu thế hội nhập quốc tế.

4. Về các danh hiệu thi đua và khen thưởng đã đạt được

Những nỗ lực trong công tác giảng dạy, học tập và NCKH của thầy, trò Khoa Địa lí - Địa chính đã được lãnh đạo các cấp ghi nhận. Bộ GD - ĐT, UBND tỉnh Bình Định, Trường ĐHQN đã tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho tập thể CBGV và SV. Đó là những phần thưởng xứng đáng, động viên khích lệ để tập thể thầy, trò của Khoa tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt, phấn đấu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo:

- 4 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- 7 bằng khen của UBND tỉnh

- 2 Giải Giảng viên giỏi Cấp Trường

- 2 Giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Cấp Tỉnh

- Hàng năm, 100% CBGV đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến và các cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ liên tục nhiều năm liền. 3 Tổ Bộ môn đều đạt danh hiệu Tổ Lao động giỏi và Khoa đạt danh hiệu danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

- 7 Giải Sinh viên NCKH Cấp Bộ

- 1 Giải Nhất toàn quốc “SV tìm hiểu biến đổi khí hậu”

- 1 Giải Đặc biệt “Phụ Nữ với môi trường”

- Nhiều bằng khen, giấy khen của TW Đoàn Thanh niên, TW Hội Sinh viên, Liên đoàn Lao động Tỉnh, Đoàn Thanh niên Tỉnh và Đoàn trường tặng cho các tập thể, cá nhân của Khoa có thành tích xuất sắc.

5. Về định hướng phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển vọng

Trên cơ sở yêu cầu của xã hội về nguồn nhân lực và đội ngũ CBGV có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tiềm lực NCKH cao; trên cơ sở kế thừa, phát huy những thế mạnh, thành tích đã có và phân tích những khó khăn, hạn chế mắc phải, Khoa Địa lí - Địa chính có những  định hướng phát triển đào tạo và hoạt động KH - CN trong thời gian tới tập trung vào các nội dung quan trọng chủ yếu như sau:

- Phát triển quy mô đào tạo gắn với thực tế và nhu cầu xã hội. Trên cơ sở lớn mạnh của đội ngũ CBGV, Khoa xây dựng đề án mở thêm các ngành, các hệ đào tạo và đào tạo cao học đáp ứng nguồn nhân lực Địa lí có trình độ cao cho khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên.

- Tiếp tục nghiên cứu đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp giảng dạy; đổi mới quản lý giáo dục đại học; ứng dụng công nghệ tin học vào giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo.

- Hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hành; Tiếp tục biên soạn giáo trình, tài liệu và tập bài giảng cho toàn bộ các học phần theo chương trình tín chỉ, đáp ứng đầy đủ yêu cầu học liệu cho giảng dạy, học tập và tham khảo của GV, SV.

- Tiếp tục phát huy năng lực NCKH trong lĩnh vực KH cơ bản và KHGD; Đăng ký thực hiện các đề tài cấp Tỉnh, cấp Bộ theo hướng nghiên cứu đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng tài nguyên và môi trường, đề xuất các giải pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do tai biến thiên nhiên, biến đổi khí hậu phục vụ quy hoạch lãnh thổ theo hướng bền vững.

- Nghiên cứu, chuyển giao các tiến bộ KH - CN trong các lĩnh vưc địa lí ứng dụng, địa chính, quản lí đất đai và nông, lâm, thuỷ - hải sản…Đặc biệt, quan tâm mở rộng quan hệ đào tạo và hợp tác NCKH với các cơ sở đào tạo, các trường, viện đại học ngoài trường và ngoài nước.
 

Tập thể cán bộ, GV của Khoa

  
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây