CV THS. TRẦN THỊ KIM CHUNG

 
1. Thông tin cá nhân:
Họ và tên:   TRẦN THỊ KIM CHUNG
Sinh ngày 30 tháng 10 năm 1969                        Giới tính:  Nữ
Địa chỉ liên lạc qua bưu điện:  157 Cần Vương, Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại cơ quan:  0563.847.544                     Điện thoại nhà riêng:  
Điện thoại di động:  0914520899     Email: tranthikimchung.157@gmail.com
Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại:  Giảng viên/Khoa Địa lí – Địa chính
Học vị (ThS, TS, TSKH): Thạc sĩ      Năm, nơi cấp bằng: 1998, ĐHSP Hà Nội I
2. Trình độ học vấn:
2.1. Quá trình được đào tạo (ĐH, ThS, TS, TSKH):
Năm tốt nghiệp Bậc đào tạo Chuyên ngành đào tạo Cơ sở đào tạo
1993 ĐH Sư phạm Địa lí Trường ĐHSP Huế
1998 ThS Địa lí KT – Chính trị Trường ĐHSP Hà Nội
2.2. Các khóa được đào tạo ngắn hạn:
Thời gian Nội dung đào tạo Cơ sở đào tạo
     
     
 
2.3. Trình độ ngoại ngữ:
STT Ngoại ngữ Trình độ (xuất sắc/ giỏi/ khá/ trung bình)
Nghe Nói Đọc Viết
1 Tiếng Anh Khá Khá Khá Khá
 
2.4. Trình độ tin học: Tin học văn phòng/Khá
3. Quá trình công tác:
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
1993 Đại Học Quy Nhơn Giảng viên
2011 Đại Học Quy Nhơn Giảng viên chính
4. Nghiên cứu khoa học:
4.1. Lĩnh vực nghiên cứu:
Địa lí kinh tế - xã hội (phát triển kinh tế, dân số - phát triển)
4.2. Các công trình khoa học đã công bố:
4.2.1. Sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình:
STT Năm xuất bản Tên sách Mức độ tham gia (là chủ biên, đồng tác giả, ) Nơi xuất bản Ghi mã số chuẩn quốc tế ISBN (nếu có)
           
           
 
4.2.2. Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học, hội nghị, hội thảo trong nước và nước ngoài
STT Năm công bố Tên bài báo Tên, số, từ trang …. Đến trang …., của tạp chí Mức độ tham gia
(tác giả, đồng tác giả, tham gia viết một phần, …)
Mã số chuẩn quốc tế ISSN
1 1998 Thực trạng đói nghèo ở các huyện ven biển tỉnh Bình Định Thông báo KH số 5 ĐHSP Hà Nội Đồng tác giả  
2 2005 Thực trạng và giải pháp xoá đói giảm nghèo ở thành phố Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Thông Báo KH số 30 – ĐH Quy Nhơn Tác giả  
 
 
 
 
3 2016 Một số nhân tố nổi trội ảnh hưởng đến sự thay đổi mức sống dân cư dải ven biển tỉnh Bình Định Kỷ yếu hội nghị KH Địa lí IX Đồng tác giả  
 
4.2.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (gọi chung là đề tài):
STT Thời gian thực hiện Tên chương trình, đề tài Cấp quản lý đề tài Trách nhiệm tham gia trong đề tài Kết quả nghiệm thu
1 1998 Phân tích thực trạng mức sống dân cư tỉnh Bình Định Luận văn thạc sĩ Tác giả Tốt
   2 1 năm (2009) "Điều tra, đánh giá tình hình phát triển kinh tế làng nghề truyền thống ở huyện An Nhơn tỉnh Bình Định" Cấp trường Chủ đề tài Khá tốt
 
4.3. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước:
STT Ngày, tháng, năm cấp Hình thức
và nội dung giải thưởng
Tổ chức đã trao tặng
       
 
4.4. Bằng phát minh, sáng chế:
STT Ngày, tháng, năm cấp Tên bằng Tên cơ quan cấp Số tác giả
         
 
4.5. Hướng dẫn Cao học, NCS:
STT Họ và tên NCS Đề tài luận án Cơ sở đào tạo Thời gian đào tạo Vai trò hướng dẫn
           
 
Tôi xác nhận những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác, nếu có gì sai trái tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
 
       XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN Bình Định, ngày 27   tháng 2   năm 2017
(Ký, họ và tên)
 
 
 
Trần Thị Kim Chung
 
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây