LLKH. THS.PHẠM THỊ HẰNG

 
1. Thông tin cá nhân:
Họ và tên:   Phạm Thị Hằng
Ngày, tháng, năm sinh: 02/4/1987
Giới tính:  Nữ
Địa chỉ liên lạc qua bưu điện: 51 Trương Vĩnh Kí, P. Nhơn Bình, TP Quy Nhơn
Điện thoại cơ quan:  0563847544
Điện thoại nhà riêng:  
Điện thoại di động:   01665002573            Email:  phamthihang@qnu.edu.vn
Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại:  Giảng viên - Khoa Địa lí – Địa chính, Trường Đại học Quy Nhơn
Học vị (ThS, TS, TSKH), năm, nơi cấp bằng: ThS, năm 2014, Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh
Chức danh khoa học (GS, PGS), năm, nơi công nhận:  
Đã nghỉ hưu từ năm: ……………………………………..
2. Trình độ học vấn:
2.1. Quá trình được đào tạo (ĐH, ThS, TS, TSKH):
Năm tốt nghiệp Bậc đào tạo Chuyên ngành đào tạo Cơ sở đào tạo
2010 Đại học Địa chính Trường Đại học Quy Nhơn
2014 ThS Quản lý đất đai Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh
2.2. Các khóa được đào tạo ngắn hạn (nếu có):
Thời gian Nội dung đào tạo Cơ sở đào tạo
12/2015-01/2016 Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng Trường ĐH Quy Nhơn
Học viện Quản lý giáo dục
2.3. Trình độ ngoại ngữ:
STT Ngoại ngữ Trình độ (xuất sắc/ giỏi/ khá/ trung bình)
Nghe Nói Đọc Viết
1 Tiếng Anh Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình
2.4. Trình độ tin học:
            Tín học ứng dụng:    Trình độ B
 
3. Quá trình công tác:
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2010 đến nay Khoa Địa lí - Địa chính,
ĐH Quy Nhơn
Giảng viên
4. Nghiên cứu khoa học:
4.1. Lĩnh vực nghiên cứu:
- Nghiên cứu cơ bản về pháp luật đất đai.
- Đánh giá tổng hợp áp dụng pháp luật đất đai trong thực tiễn.
4.2. Các công trình khoa học đã công bố:
4.2.1. Sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình:
STT Năm xuất bản Tên sách Mức độ tham gia (là chủ biên, đồng tác giả, ) Nơi xuất bản Ghi mã số chuẩn quốc tế ISBN (nếu có)
           
4.2.2. Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học, hội nghị, hội thảo trong nước và nước ngoài
STT Năm công bố Tên bài báo Tên tạp chí, số, từ trang đến trang Mức độ tham gia
(tác giả, đồng tác giả
Mã số chuẩn quốc tế ISSN
1 2016 Nâng cao hiệu quả hòa giải tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, Bình Định Kỷ yếu Hội nghị Quản lý Đất đai vùng Đồng bằng sông Cửu Long lần 1 năm 2016. Đồng tác giả ISBN:978-604-919-785-7
2 2016 Nghiên cứu thực trạng quản lý và sử dụng đất công ích trên địa bàn huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định Kỷ yếu Hội nghị Quản lý Đất đai vùng Đồng bằng sông Cửu Long lần 1 năm 2016 Đồng tác giả ISBN:978-604-919-785-7
3 2016 Nghiên cứu ảnh hưởng của thu hồi đất phục vụ xây dựng khu công nghiệp đến đời sống của người dân tỉnh Bình Định Kỷ yếu Hội nghị Quản lý Đất đai vùng Đồng bằng sông Cửu Long lần 1 năm 2016. Đồng tác giả ISBN:978-604-919-785-7
4 2016 Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 
Kỷ yếu Hội nghị Quản lý Đất đai vùng Đồng bằng sông Cửu Long lần 1 năm 2016. Đồng tác giả ISBN:978-604-919-785-7
5 2016 Nghiên cứu cải thiện sinh kế trong khai thác thủy sản đối với ngư dân khu vực đầm Thị Nại Kỷ yếu Hội nghị Địa lí toàn quốc lần thứ IX Đồng tác giả ISBN:978-604-913-514-9
6 2016 Phát triển doanh nghiệp xanh trong các khu công nghiệp, khu kinh tế Tỉnh Bình Định - Thực trạng và giải pháp Kỷ yếu Hội nghị Địa lí toàn quốc lần thứ IX Đồng tác giả ISBN:978-604-913-514-9
7 2016 Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định Kỷ yếu Hội nghị Địa lí toàn quốc lần thứ IX Đồng tác giả ISBN:978-604-913-514-9
4.2.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (gọi chung là đề tài):
STT Thời gian thực hiện Tên chương trình, đề tài Cấp quản lý đề tài Trách nhiệm tham gia trong đề tài Kết quả nghiệm thu
           
4.3. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước:
STT Ngày, tháng, năm cấp Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức đã trao tặng
       
4.4. Bằng phát minh, sáng chế:
STT Ngày, tháng, năm cấp Tên bằng Tên cơ quan cấp Số tác giả
         
4.5. Hướng dẫn Cao học, NCS:
STT Họ và tên NCS Đề tài luận án Cơ sở đào tạo Thời gian đào tạo Vai trò hướng dẫn
           
 

V. Tập bài giảng:

1.   Phạm Thị Hằng (2014), Thống kê kiểm kê và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, Tập bài giảng, Trường Đại học Quy Nhơn.

2.   Phạm Thị Hằng (2014), Thuế Tài nguyên, Tập bài giảng, Trường Đại học Quy Nhơn.

3.   Phạm Thị Hằng (2014), Cơ sở kinh tế đất, Tập bài giảng, Trường Đại học Quy Nhơn.

4.   Phạm Thị Hằng (2014), Quản lí đất đai trong thị trường bất động sản, Tập bài giảng, Trường Đại học Quy Nhơn.

5.   Phạm Thị Hằng (2015), Khoa học địa chính (Tài chính về đất đai), Tập bài giảng, Trường Đại học Quy Nhơn.

6.   Phạm Thị Hằng (2015), Cơ sở Địa chính, Tập bài giảng, Trường Đại học Quy Nhơn.

Tôi xác nhận những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác, nếu có gì sai trái tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
 
       XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN
Bình Định, ngày    tháng     năm 2017
(Ký, họ và tên)
 
 
 
Phạm Thị Hằng
 
 
 
 
 

 


 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây