LLKH TS. HOÀNG QUÝ CHÂU

 
1. Thông tin cá nhân:
Họ và tên:   HOÀNG QUÝ CHÂU
Ngày, tháng, năm sinh: 12/02/1969                    Giới tính:  Nữ
Địa chỉ liên lạc qua bưu điện:  34/12 Trần Thị Kỉ, Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại cơ quan:  056.3847544                      Điện thoại nhà riêng:  056.3523101
Điện thoại di động:  098.3311.034                     Email: quychau_69@yahoo.com.vn
                                                                                             hoangquychau@qnu.edu.vn
Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại:  Trưởng Bộ môn, Khoa Địa lí – Địa chính
Học vị (ThS, TS, TSKH), năm, nơi cấp bằng: Tiến sĩ, năm 2012, tại Trường ĐHSP Hà Nội
2. Trình độ học vấn:
2.1. Quá trình được đào tạo (ĐH, ThS, TS, TSKH):
Năm tốt nghiệp Bậc đào tạo Chuyên ngành đào tạo Cơ sở đào tạo
1990 ĐH Sư phạm Địa lí Trường ĐHSP Huế
1995 Thạc sĩ Địa lí Kinh tế - Chính trị Trường ĐHSP Hà Nội
2011 Tiến sĩ Địa lí học (Địa lí Kinh tế) Trường ĐHSP Hà Nội
2.2. Các khóa được đào tạo ngắn hạn:
Thời gian Nội dung đào tạo Cơ sở đào tạo
     
     
 
2.3. Trình độ ngoại ngữ:
STT Ngoại ngữ Trình độ (xuất sắc/ giỏi/ khá/ trung bình)
Nghe Nói Đọc Viết
1 Tiếng Anh Khá Khá Khá Khá
 
2.4. Trình độ tin học: Tin học văn phòng/Khá
 
3. Quá trình công tác:
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
1990-1991 Trường THPT Hai Bà Trưng, thành phố Huế Giáo viên
1991-1995 Ban Hoá - Địa Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn Giảng viên
1995-1997 Khoa Đại Cương Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn Giảng viên
1997-1999 Ban Địa lí Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn Giảng viên, Quyền trưởng Ban Địa lí
1999-2003 Khoa Địa lí Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn Giảng viên, Phó Trưởng khoa
2003-2009 Khoa Địa lí Trường Đại học Quy Nhơn Giảng viên chính, Phó Trưởng khoa
2009 đến nay Khoa Địa lí - Địa chính Trường Đại học Quy Nhơn Giảng viên chính,
Trưởng bộ môn  ĐLKTXH-PPDH
 
4. Nghiên cứu khoa học:
4.1. Lĩnh vực nghiên cứu:
Địa lí kinh tế - xã hội (Tổ chức lãnh thổ kinh tế; Địa lí du lịch)
4.2. Các công trình khoa học đã công bố:
4.2.1. Sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình:
STT Năm xuất bản Tên sách Mức độ tham gia (là chủ biên, đồng tác giả, ) Nơi xuất bản Ghi mã số chuẩn quốc tế ISBN (nếu có)
1 2007 Sách tham khảo: 808 câu hỏi trắc nghiệm Địa lí 11 (Chương trình cơ bản và nâng cao) Đồng tác giả Nhà xuất bản Đại học Quốc gia
TP. Hồ Chí Minh
 
2 2008 Sách tham khảo: Kiến thức cơ bản Địa lí 12 (Chương trình chuẩn và nâng cao) Đồng tác giả Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh  
 
 
4.2.2. Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học, hội nghị, hội thảo trong nước và nước ngoài
STT Năm công bố Tên bài báo Tên tạp chí, số,
từ trang/đến trang
Mức độ tham gia
(tác giả,
đồng tác giả
Mã số chuẩn quốc tế ISSN
1 2004 Khả năng phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Bình Định Kỉ yếu Hội thảo khoa học “Địa lí học - Những vấn đề kinh tế - xã hội và môi trường trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa”, ĐHSP thành phố Hồ Chí Minh, năm 2004, trang 251 - 259. Tác giả  
2 2005 Biểu đồ Địa lí - “Ngôn ngữ đặc thù” của khoa học Địa lí Thông báo khoa học trường Đại học Quy Nhơn, số 30, năm 2005, trang 112 - 124. Tác giả  
3 2005 Khả năng phát triển ngành nuôi trồng thuỷ sản ở tỉnh Bình Định Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, số 5, năm 2005, trang 101 - 105. Tác giả  
4 2006 Tiềm năng và định hướng khai thác phát triển ngành du lịch biển tỉnh Bình Định Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, số 2, năm 2006, trang 156 - 159.
 
Tác giả  
5 2009 Nguồn lực chính ảnh hưởng đến tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh Bình Định Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, số 7, năm 2009, trang 160 - 170. Tác giả  
6 2010 Quốc lộ 19 - Hành lang kinh tế Đông - Tây ở khu vực miền Trung - nối Bình Định với Bắc Tây Nguyên ĐHSP thành phố Hồ Chí Minh, năm 2010, trang 43 - 47. Tác giả  
7 2010 Thực trạng tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh Bình Định Tạp chí khoa học và giáo dục Trường ĐHSP Huế, số 4, năm 2010, trang 119 - 126.  Tác giả  
8 2010 Định hướng và giải pháp về tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh Bình Định Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, số 7, năm 2010, trang 115 - 127.  Tác giả  
9 2016 Nghiên cứu tình hình phát triển và phân bố  rừng nguyên liệu trên địa bàn huyện miền núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi phục vụ xóa đói giảm nghèo Kỷ yếu Hội nghị Địa lí toàn quốc lần thứ IX, tr 955 - 965 Đồng tác giả  
 
4.2.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (gọi chung là đề tài):
STT Thời gian thực hiện Tên chương trình, đề tài Cấp quản lý đề tài Trách nhiệm tham gia trong đề tài Kết quả nghiệm thu
1 1993/1995 Sự phân bố và sử dụng lao động nông nghiệp nông thôn tỉnh Bình Định Luận văn thạc sĩ Tác giả  
2 1997/1998 Sự phân bố và khả năng khai thác nguồn thuỷ sản ở thành phố Quy Nhơn - tỉnh Bình Định Cấp trường ĐHQN Tác giả  
3 2000/2001 Khảo sát, đánh giá về hoạt động kinh tế trang trại ở tỉnh Bình Định Cấp trường ĐHQN Tác giả  
4 2002/2003 Xây dựng biểu đồ nông nghiệp Bình Định phục vụ cho việc giảng dạy các bài thực hành Địa lí kinh tế - xã hội Cấp trường ĐHQN Tác giả  
5 2008 /2009 Nghiên cứu tổ chức lãnh thổ các ngành kinh tế tỉnh Bình Định Cấp trường ĐHSP Hà Nội Tác giả  
6 2009/2010 Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh Bình Định Cấp trường ĐHSP Hà Nội Tác giả  
7 2006/2010 Tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh Bình Định Luận án tiến sĩ Tác giả  
 
4.3. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước:
STT Ngày, tháng, năm cấp Hình thức
và nội dung giải thưởng
Tổ chức đã trao tặng
       
       
       
       
 
4.4. Bằng phát minh, sáng chế: Không
4.5. Hướng dẫn Cao học, NCS: Không
5. Tập bài giảng

1. Địa lí KT-XH Việt Nam 1 (ngành Sư phạm Địa lí), Trường Đại học Quy Nhơn.

2. Địa lí KT-XH Việt Nam 2 (ngành Sư phạm Địa lí), Trường Đại học Quy Nhơn.

3. Địa lí KT-XH Việt Nam 3 (ngành Sư phạm Địa lí), Trường Đại học Quy Nhơn.

4. Địa lí kinh tế Việt Nam (khối ngành kinh tế), Trường Đại học Quy Nhơn.

5. Cơ sở Địa lí du lịch (ngành Việt Nam học), Trường Đại học Quy Nhơn.


Tôi xác nhận những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác, nếu có gì sai trái tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
 
       XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN Bình Định, ngày 25  tháng  02  năm 2017
Người khai
 
 
 Hoàng Quý Châu
 

 

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây