LLKH TS Ngô Anh Tú

 
2015 10 21 092845 w9riy9dk 2
TS. NGÔ ANH TÚ
Chức vụ: Phó Trưởng khoa
Phụ trách: Đào tào, Nghiên cứu
khoa học và hợp tác.

1. Thông tin cá nhân:
Họ và tên:   Ngô Anh Tú
Ngày, tháng, năm sinh:  04/09/1981
Giới tính:  Nam
Địa chỉ liên lạc qua bưu điện: Khoa Địa lí – Địa chính, Trường Đại học Quy Nhơn.
Điện thoại cơ quan: 0563847544
Điện thoại nhà riêng:  
Điện thoại di động:  0935701288                          Email:  ngoanhtu@qnu.edu.vn
Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại: Phó trưởng khoa
Học vị (ThS, TS, TSKH), năm, nơi cấp bằng: TS, 2014, Cộng hòa Pháp.                                           

2. Trình độ học vấn:
2.1. Quá trình được đào tạo (ĐH, ThS, TS, TSKH):
Năm tốt nghiệp Bậc đào tạo Chuyên ngành đào tạo Cơ sở đào tạo
2004 Đại học Quản lý đất đai Trường Đại học Nông Lâm Huế
2007 ThS Khoa học đất (Quản lý đất đai) Trường Đại học Nông Lâm Huế
2014 TS Địa lí – Quy Hoạch – Môi trường Trường Đại học Orléans, Pháp
2.2. Các khóa được đào tạo ngắn hạn (nếu có):
Thời gian Nội dung đào tạo Cơ sở đào tạo
2009 Lập trình VBA trong ArcGIS Công ty TNHH GIS4YOU, Thành phố Hồ Chí Minh.
2009 Khóa học “Quy hoạch đô thị có sự tham gia của cộng đồng” Thuộc dự án ủy ban liên minh Châu Âu tài trợ
2010 Chứng chỉ TCF – Tiếng Pháp Trung tâm L’Espace - Pháp
2015 Trung cấp lý luận chính tri - hành chính Trường chính trị tỉnh Bình
2016 Nghiệp vụ sư phạm đại học Đại học sư phạm Đà Nẵng
2.3. Trình độ ngoại ngữ:
STT Ngoại ngữ Trình độ (xuất sắc/ giỏi/ khá/ trung bình)
Nghe Nói Đọc Viết
1 Tiếng Pháp Giỏi Giỏi Giỏi Khá
2 Tiếng Anh Khá Khá Khá Trung bình
2.4. Trình độ tin học:
   Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.   
3. Quá trình công tác:
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2004-2007 Trung tâm thí nghiệm thực hành, Trường Đại học Quy Nhơn Giáo viên thực hành
2007->nay Khoa Địa lí – Địa chính, Trường Đại học Quy Nhơn Giảng viên
4. Nghiên cứu khoa học:
4.1. Lĩnh vực nghiên cứu:
- Tên luận án tiến sĩ: "Environmental assessment of flood hazard in the Ha Thanh delta river (Central Vietnam)".  https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01004411/
- Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) – Viễn thám trong quản lý tài nguyên và môi trường.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS, Quản lý đất đai.
- Mô hình hóa thủy văn, thủy lực phục vụ mô phỏng ngập lụt.
4.2. Các công trình khoa học đã công bố:
4.2.1. Sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình:
STT Năm xuất bản Tên sách Mức độ tham gia (là chủ biên, đồng tác giả, ) Nơi xuất bản Ghi mã số chuẩn quốc tế ISBN (nếu có)
           
           
4.2.2. Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học, hội nghị, hội thảo trong nước và nước ngoài
STT Năm công bố Tên bài báo Tên tạp chí, số, từ trang …. đến trang Mức độ tham gia
(tác giả, đồng tác giả
Mã số chuẩn quốc tế ISSN
1 2012 Nghiên cứu ứng dụng GIS, GPS và viễn thám xây dựng bản đồ 3D - GIS phục vụ quy hoach không gian đô thị (Lấy ví dụ trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Ứng dụng GIS toàn quốc 2012, NXB Nông Nghiệp, trang 118-125. Đồng tác giả  
2 2012 Kết hợp Arcgis và Google Sketchup trong xây dựng bản đồ 3D - GIS phục vụ nghiên cứu và giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Ứng dụng GIS toàn quốc 2012, NXB Nông Nghiệp, trang 228-233. Đồng tác giả  
3 2013 Vulnérabilité de la plaine d'inondation du fleuve Ha Thanh (Centre Viêt-Nam) face aux changements environnementaux 8th IAG International Conference on Geomorphology, Parallel section 1719, France.
http://www.geomorphology-iag-paris2013.com/.
Đồng tác giả  
4 2014 Environmental and geomatics assessment of the Ha Thanh basin to hydrological hazards in Central Vietnam, International Association of Hydrological Science Publ., in Hydrology in a Changing World: Environmental and Human Dimensions, IAHS Red book, 363, P.s282-287. http://iahs.info/uploads/dms/16604.363-Abstracts-for-website-46.pdf. Đồng tác giả 978-1-907161-41-4
5 2014 La construction sociale de la vulnérabilité face au risque d'inondation au Vietnam Revue M@ppemonde online, No 114, France.
http://mappemonde.mgm.fr/num_re2.html.
Đồng tác giả 1769-7298
6 2014 Ứng dụng công nghệ 3D gis xây dựng bản đồ ngập lụt phục vụ lập kế hoạch ứng phó rủi ro do lũ lụt ở hạ lưu sông Hà Thanh, tỉnh Bình Định Kỷ yếu Hội Thảo GIS toàn quốc 2014, NXB Trường Đại học Cần Thơ, trang 206 – 215. http://gis2014.ctu.edu.vn/index.php/vi/news/DANH-SACH-BAI-DANG/Danh-sach-bai-da-goi-fulltext-14/ Đồng tác giả 978-604-919-249-4
7 2014 Nghiên cứu tác động của đô thị hóa đến biến động đất đai trên địa bàn thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định giai đoạn 2005 - 2013 với sự trợ giúp của địa tin học Kỷ yếu Hội Thảo GIS toàn quốc 2014, NXB Trường Đại học Cần Thơ, trang 197 – 205. http://gis2014.ctu.edu.vn/index.php/vi/news/DANH-SACH-BAI-DANG/Danh-sach-bai-da-goi-fulltext-14/ Đồng tác giả 978-604-919-249-4
8 2014 Ứng dụng công nghệ địa tin học (Geomatic) góp phần phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến trận lũ lịch sử tháng 11/2013 trên lưu vực sông Kôn tỉnh Bình Định Kỷ yếu Hội Thảo GIS toàn quốc 2014, NXB Trường Đại học Cần Thơ, trang 290 – 299. http://gis2014.ctu.edu.vn/index.php/vi/news/DANH-SACH-BAI-DANG/Danh-sach-bai-da-goi-fulltext-14/ Đồng tác giả 978-604-919-249-4
9 2014 Tác động của đô thị hóa đến vấn đề môi trường và sinh kế của dân cư thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Kỷ yếu Hội Nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 8, Nxb Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, trang 1212-1220. http://hoithaokhoahoc.hcmup.edu.vn/ Đồng tác giả  
10 2014 Đánh giá các nhân tố gây lũ lịch sử tháng 11/2013 trên lưu vực sông Kôn tỉnh Bình Định Kỷ yếu Hội Nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 8, Nxb Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, trang 797-805. http://hoithaokhoahoc.hcmup.edu.vn/ Đồng tác giả  
11 2015 GIS and Remote sensing technology for the research on Land use changes for a region The 23rd International Conference on Geoinformatics, Wuhan, China.
https://cpgis.org/Conferences/ConferenceDefault.aspx?ID=70
Đồng tác giả  
12 2015 Ứng dụng Arcgis Online – Story Map trong việc xây dựng Webgis giới thiệu Biển Đảo Việt Nam Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Giáo dục chủ quyền biển đảo và bảo vệ biển đảo trong trường học” Nha Trang 14/7/2015, trang 73. Đồng tác giả  
13 2015 Khả năng ứng dụng phần mềm GIS mã nguồn mở trong công tác quản lý tài nguyên đất và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, Số 2, tập IX, , p117-126 Đồng tác giả 1859-0357
14 2015 Ứng dụng ArcGIS Online - Story Map phục vụ quảng bá và phát triển du lịch (Áp dụng cho thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên) Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc, lần thứ V năm 2015, trang 309-401. Đồng tác giả 978-604-0-07475-1
15 2015 Ứng dụng ArcGIS Online – Story Map phục vụ quảng bá và phát triển du lịch tỉnh Phú Yên Kỷ yếu Hội Thảo GIS toàn quốc 2015
 
Đồng tác giả 978-604-82-1619-1
16 2016 Ứng dụng GIS, GNSS tích hợp phương pháp nội suy Kriging trong xây dựng mô hình số độ cao đáy sông Hà Thanh, tỉnh Bình Định. Tuyển tập báo cáo Hội ghị khoa học và công nghệ đo đạc và bản đồ với ứng phó biến đổi khí hậu NXB Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, trang 74-85 Đồng tác giả 978-684-984-941-5,
17 2016 Ứng dụng công nghệ địa tin học nghiên cứu biến động đường bờ khu vực cửa sông Kôn – Hà Thanh tỉnh Bình Định Tuyển tập báo cáo Hội ghị khoa học và công nghệ đo đạc và bản đồ với ứng phó biến đổi khí hậu”, NXB Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, trang 287-298. Đồng tác giả 978-684-984-941-5
18 2016 Ứng dụng công nghệ GIS và Viễn thám trong nghiên cứu biến động đất đai tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Tạp chí Khoa học – Đại học Huế, Tập 120, Số 06, 2016, Tr:95-110. Chi tiết bài báo tại đây Đồng tác giả 1859-1388
19 2016 Phát triển phần mềm GIS hỗ trợ quản lý hạ tầng đô thị (Áp dụng thực tế ở phường Lý Thường Kiệt thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định Kỷ yếu Hội thảo GIS toàn quốc 2016, Trang 76-86. Tác giả 978-604-912-659-8
20 2016 Xác định hình thái lưu vực sông Hà Thanh tỉnh Bình Định với sự trợ giúp của công nghệ GIS Kỷ yếu Hội nghị Địa lí toàn quốc lần thứ IX, quyển 1, trang 1111-1119. Đồng tác giả 978-604-913-514-16
21 2016 Ứng dụng ảnh viễn thám đa thời gian trong nghiên cứu quá trình đô thị hóa tại thành phố Quy Nhơn phục vụ quy hoạch sử dụng đất. Kỷ yếu Hội nghị Địa lí toàn quốc lần thứ IX, quyển 1, trang 1213-1221. Đồng tác giả 978-604-913-514-16
22 2016 Ứng dụng công nghệ GNSS trong đo đạc, xây dựng hệ thống mặt cắt ngang phục vụ công tác quản lý và phòng chống thiên tai khu vực hạ lưu sông Lại Giang, tỉnh Bình Định Kỷ yếu Hội nghị Địa lí toàn quốc lần thứ IX, quyển 1, tr 1228-1236 Đồng tác giả 978-604-913-514-16
23 2017 Xây dựng bản đồ hiện trạng ngập lụt lưu vực sông Lại Giang, tỉnh Bình Định với sự tham gia cộng đồng kết hợp công nghệ GPS và GIS Tạp chí khoa học, Kỷ niệm 60 thành lập Khoa Địa lý, Trường Đại học sư phạm Huế, tập 126, số 7A, 2017, trang 261-271.​ Đồng tác giả ISBN: 1859-138
24 2017 Đánh giá thiệt hại lũ lụt đến nông nghiệp tại lưu vực sông Kon-Hà Thanh, tỉnh Bình Định dựa vào công nghệ viễn thám Radar và GIS Kỷ yếu Hội thảo khoa học ứng dụng GIS năm 2017, Quy Nhơn ngày 2-3 tháng 12 năm 2017, trang 80-89. Đồng tác giả ISBN:978-604-913-652-8
25 2017 Ứng dụng GIS phân tích ngập lụt do siêu bảo tại phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn Kỷ yếu Hội thảo khoa học ứng dụng GIS năm 2017, Quy Nhơn ngày 2-3 tháng 12 năm 2017, trang 144-149. Đồng tác giả ISBN:978-604-913-652-8
26 2017 Research on application of observation system Rain - Flow - Flood damage contributes to warning for Kon - Ha Thanh basin of Binh Dinh province in Vietnam International Conference on Earth Observations & Natural Hazards 2017. 21st-26th November 2017, Ha Noi, Viet Nam. http://iceonh2017.com/ Đồng tác giả ISBN: 978-604-913-650-4
27 2018 Ứng dụng mô hình toán và GIS khôi phục số liệu dòng chảy lũ lịch sử năm 2009 lưu vực Hà Thanh, tỉnh Bình Định Kỷ yếu hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ X, “Khoa học Địa lý Việt Nam với liên kết vùng cho phát triển bền vững”, Quyển 1, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, trang 1340-1350. Đồng tác giả ISBN: 978-604-913-963-1
28 2018 Increased risk of flooding by typhoons and vulnerabilities in the Ha-Thanh basin (Vietnam) I.S.Rivers 2018 – 3rd International Conference: Intergrative sciences and sustainable development of rivers. 4 to Friday 8 June, 2018 Lyon city, France. http://www.graie.org/ISRivers/docs/papers/2018/2P202-006GRI.pdf Đồng tác giả  

4.2.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (gọi chung là đề tài):
STT Thời gian thực hiện Tên chương trình, đề tài Cấp quản lý đề tài Trách nhiệm tham gia trong đề tài Kết quả nghiệm thu
1 2009/2010 Nghiên cứu công nghệ toàn đạc điện tử trong đo vẽ thành lập bản đồ địa chính tỉ lệ 1:500 và ứng dụng đo vẽ khu vực trường đại học Quy Nhơn Cấp trường Thành viên Tốt
2 2015/2016 Xây dựng WebGIS phục vụ quảng bá và phát triển du lịch tỉnh Phú Yên Cấp tỉnh Chủ nhiệm Khá
3 2016/2018 Phát triển năng lực thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục, hoạt động ngoại khóa Địa lí cho học sinh, sinh viên tại Quy Nhơn Cấp bộ Thành viên (Đang thực hiện)
4 2016/2018 Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS hệ thống đê điều tỉnh Bình Định Cấp tỉnh Chủ nhiệm (Đang thực hiện)
 
4.3. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước:
STT Ngày, tháng, năm cấp Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức đã trao tặng
1 01/12/2011 Hội thi sáng tạo khoa học và kỷ thuật lần thứ VII (2010-2011), giải khuyến khích. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Định. Theo Quyết định số 2733/CT-UBND ngày 01/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.
4.4. Bằng phát minh, sáng chế:
STT Ngày, tháng, năm cấp Tên bằng Tên cơ quan cấp Số tác giả
         
         
4.5. Hướng dẫn Cao học, NCS:
STT Họ và tên NCS Đề tài luận án Cơ sở đào tạo Thời gian đào tạo Vai trò hướng dẫn
1 Nguyễn Thị Thúy Nghiên cứu đánh giá rủi ro ngập lụt trên địa bàn huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định Trường Đại học Quy Nhơn 2016-2018 Chính
           
           

 V. CÁC BÀI GIẢNG ĐÃ BIÊN SOẠN VÀ GIẢNG DẠY HỆ ĐẠI HỌC
1. Hệ thống thông tin địa lý (GIS);
2. GIS và ứng dụng trong quản lý và bảo vệ môi trường;
3. Cơ sở viễn thám;
4. Giải đoán và điều vẽ ảnh;
5. Ứng dụng tin học trong thành lập bản đồ địa chính.

Tôi xác nhận những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác, nếu có gì sai trái tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
 
      
Bình Định, ngày  27  tháng  02 năm 2017
(Ký, họ và tên)
 
 
 
 
Ngô Anh Tú
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây