LLKH. TS. TRƯƠNG QUANG HIỂN

 
1. Thông tin cá nhân:
Họ và tên:   TRƯƠNG QUANG HIỂN
Ngày, tháng, năm sinh:  10/6/1984
Giới tính:  Nam
Địa chỉ liên lạc qua bưu điện:  Khoa Địa lí – Địa chính, Trường Đại học Quy Nhơn
Điện thoại cơ quan:  056. 3847544
Điện thoại di động:    0983157509        Email:  truongquanghien@qnu.edu.vn
Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại:  Giảng viên Khoa Địa lí – Địa chính, Trường Đại học Quy Nhơn
Học vị: Tiến sĩ; Năm cấp bằng: 2016; Nơi cấp bằng: Đại học nông nghiệp Huazhong, Trung Quốc.
2. Trình độ học vấn:
2.1. Quá trình được đào tạo:
Năm tốt nghiệp Bậc đào tạo Chuyên ngành đào tạo Cơ sở đào tạo
2006 Đại học Quản lý đất đai Trường Đại học Nông Lâm Huế
2009 Thạc sĩ Khoa học đất Trường Đại học Nông Lâm Huế
2016 Tiến sĩ Kỹ thuật thông tin Tài nguyên và Môi trường Đại học nông nghiệp Huazhong, Trung Quốc
 
2.2. Các khóa được đào tạo ngắn hạn (nếu có):
Thời gian Nội dung đào tạo Cơ sở đào tạo
Năm 2011 Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Đại học, Cao đẳng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 
 
 
2.3. Trình độ ngoại ngữ:
STT Ngoại ngữ Trình độ (xuất sắc/ giỏi/ khá/ trung bình)
Nghe Nói Đọc Viết
1. Tiếng Trung Giỏi Giỏi Gỏi Khá
2. Tiếng Anh Khá Khá Khá Trung bình
 
2.4. Trình độ tin học:
                         Chứng chỉ tin học B
3. Quá trình công tác:
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
9/2006- 9/2008 Trung Tâm TNTH, Trường Đại học Quy Nhơn Giảng dạy thực hành chuyên ngành Địa chính.
9/2008 – nay Khoa Địa lí – Địa chính, Trường Đại học Quy Nhơn Giảng viên giảng dạy chuyên ngành Quản lý đất đai.
 
4. Nghiên cứu khoa học:
4.1. Lĩnh vực nghiên cứu:
  • Ứng dụng công nghệ hiện đại (GNSS, toàn đạc…) trong đo vẽ, khảo sát địa hình, địa chính.
  • Đánh giá đất đai đa tiêu chí phục vụ cho quy hoạch và phát triển nông nghiệp.
4.2. Các công trình khoa học đã công bố:
4.2.1. Sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình:
STT Năm xuất bản Tên sách Mức độ tham gia (là chủ biên, đồng tác giả, ) Nơi xuất bản Ghi mã số chuẩn quốc tế ISBN (nếu có)
           
           
4.2.2. Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học, hội nghị, hội thảo trong nước và nước ngoài
STT Năm công bố Tên bài báo Tên tạp chí, số, từ trang …. đến trang Mức độ tham gia
 
Mã số chuẩn quốc tế ISSN
1. 2013 Ảnh hưởng của công tác thiết kế lưới khống chế đo vẽ mặt bằng đến phân phối sai số trong đo đạc Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, số 1, Tập VII, Tr.125-138 Tác giả ISSN: 1859-0357
2. 2013 Kết hợp ArcGis và Google Sketchup trong xây dựng bản đồ 3D GIS phục vụ nghiên cứu và giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2012, Bộ Giáo dục và đào tạo, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Tr. 228-233 Đồng tác giả  
3. 2014 Thành lập lưới khống chế độ cao phục vụ công tác đo vẽ bản đồ địa hình khu du lịch Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Số 30a, Tr.115-124 Tác giả ISSN: 1859-2333
4. 2014 Ứng dụng công nghệ tin học trong việc thành lập bản đồ địa chính theo phương pháp toàn đạc tại  xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định Tạp chí Khoa học và Phát triển Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Tập 12, số 2, Tr. 187-196 Tác giả ISSN: 1859-0004
5. 2015 Applications of GIS for evaluation land suitability for development planning of peanut production Communications in Computer and Information Science Volume 482, 2015, pp 684-698; Springer – Verlag Berlin Heidelberg Tác giả ISSN: 1865-0929
6. 2015 Techniques of surveying and Cadastral mapping in Vietnam International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP) ,Volume 5, Issue 2 Tác giả ISSN: 2250-3153
7. 2015 The Research of the Regional Land Use Changes by GIS and Remote Sensing The 23rd International Conference on Geoinformatics, Wuhan, China Tác giả  
8. 2015 Evaluating The Effectiveness of Agricultural Production Model International Journal of Trend in Research and Development (IJTRD), Volume-2, Issue-6, pp 128-134 Đồng tác giả ISSN:2394-9333
9. 2015 Đề xuất và đánh giá khả năng thích nghi của một số loại hình sử dụng đất phù hợp cho việc phát triển nông nghiệp xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, Số 4, Tập IX. Tác giả ISSN: 1859-0357
10. 2016 Ứng dụng công nghệ GIS và Viễn thám trong nghiên cứu biến động đất đai tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Tạp chí Khoa học -  Đại học Huế, Tập 120, Số 6, 2016, Tr. 95-110 Tác giả ISSN: 1859-1388
11. 2016 Status and Solutions on Safe Vegetable Production Development in Hanoi, Vietnam The International Journal Of Engineering And Science (IJES), Volume 5, Issue 9, pp 33-39. Đồng tác giả ISSN: 2319 – 1805
12 2016 Ứng dụng công nghệ GNSS trong đo đạc, xây dựng hệ thống mặt cắt ngang phục vụ công tác quản lý và phòng chống thiên tai khu vực hạ lưu sông Lại Giang, tỉnh Bình Định Kỷ yếu Hội nghị Địa lí toàn quốc lần thứ IX, quyển 1, tr 1228-1236 Tác giả  
13 2017 Motivation for Process of Land Use Changes and Urban Expansion in an Area in Vietnam International Journal of Research in Engineering and Social Sciences, Volume 07 Issue 06, June 2017, Page 8-17 Tác giả ISSN 2249-9482
 
4.2.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp :
STT Thời gian thực hiện Tên chương trình, đề tài Cấp quản lý đề tài Trách nhiệm tham gia trong đề tài Kết quả nghiệm thu
1. 2008 - 2009 Nghiên cứu công nghệ toàn đạc điện trong đo vẽ thành lập bản đồ địa chính tỉ lệ 1:500 và ứng dụng đo vẽ khu vực trường Đại học Quy Nhơn Cấp trường Thành viên Tốt
2. 2016 - 2018 Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống đê điều tỉnh Bình Định Cấp tỉnh Thành viên Đang thực hiện
4.3. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước:
STT Ngày, tháng, năm cấp Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức đã trao tặng
       
4.4. Bằng phát minh, sáng chế:
STT Ngày, tháng, năm cấp Tên bằng Tên cơ quan cấp Số tác giả
         
         
4.5. Hướng dẫn Cao học, NCS:
STT Họ và tên NCS Đề tài luận án Cơ sở đào tạo Thời gian đào tạo Vai trò hướng dẫn
           
           
           
 

IV. Tập bài giảng:

1. Trương Quang Hiển (2010), Bài giảng Trắc địa, Tài liệu giảng dạy cho ngành Quản lý đất đai và ngành Xây dựng, Trường Đại học Quy Nhơn.

2. Trương Quang Hiển, Nguyễn Viết Huy (2011), Bài giảng Đo đạc địa chính, Tài liệu giảng dạy cho ngành Quản lý đất đai, Trường Đại học Quy Nhơn.

3. Trương Quang Hiển (2009), Thực tập Trắc địa, Tài liệu hướng dẫn thực tập và rèn nghề cho ngành Quản lý đất đai và ngành Xây dựng, Trường Đại học Quy Nhơn.

4. Trương Quang Hiển (2012), Bài giảng Ứng dụng GPS trong đo đạc địa chính, Tài liệu giảng dạy cho ngành Quản lý đất đai, Trường Đại học Quy Nhơn.

Tôi xác nhận những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác, nếu có gì sai trái tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
 
       XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN
Bình Định, ngày 25 tháng 2 năm 2017
(Ký, họ và tên)
 
 
 
Trương Quang Hiển
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây