LLKH ThS. NGUYỄN ĐỨC TÔN

 
1. Thông tin cá nhân:
Họ và tên:   NGUYỄN ĐỨC TÔN
Ngày, tháng, năm sinh:  10/11/1991                  Giới tính:  Nam
Địa chỉ liên lạc qua bưu điện:  Phú Tân 1, An Cư, Tuy An, Phú Yên
Điện thoại cơ quan:  0563.847.544                     Điện thoại nhà riêng:  
Điện thoại di động:  0915.018.716                    Email: nguyenducton@qnu.edu.vn
Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại:  Giảng viên/Khoa Địa lí – Địa chính
Học vị (ThS, TS, TSKH), năm, nơi cấp bằng: ThS, 2015, ĐHSP TP. Hồ Chí Minh
2. Trình độ học vấn:
2.1. Quá trình được đào tạo (ĐH, ThS, TS, TSKH):
Năm tốt nghiệp Bậc đào tạo Chuyên ngành đào tạo Cơ sở đào tạo
2013 ĐH Sư phạm Địa lí Trường ĐH Quy Nhơn
2015 ThS Địa lí học Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh
Từ năm 2016 Tiến sĩ Địa lí học Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh
(Đang thực hiện)
 
2.2. Các khóa được đào tạo ngắn hạn:
Thời gian Nội dung đào tạo Cơ sở đào tạo
2014 Chứng chỉ Lý luận dạy học đại học Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh
2016 Chứng chỉ Bồi dưỡng Nghiệp vụ SP Học viện Quản lý giáo dục
 
2.3. Trình độ ngoại ngữ:
STT Ngoại ngữ Trình độ (xuất sắc/ giỏi/ khá/ trung bình)
Nghe Nói Đọc Viết
1 Tiếng Anh TB TB Khá Khá
 
2.4. Trình độ tin học: Tin học văn phòng/Khá
3. Quá trình công tác:
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2013 - Nay Trường ĐH Quy Nhơn Giảng viên
 
4. Nghiên cứu khoa học:
4.1. Lĩnh vực nghiên cứu:
Địa lí KT - XH, nhân văn (Mức sống dân cư, nghèo và giảm nghèo, dân số - phát triển)
4.2. Các công trình khoa học đã công bố:
4.2.1. Sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình: Không
4.2.2. Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học, hội nghị, hội thảo trong nước và nước ngoài
STT Năm công bố Tên bài báo Tên tạp chí, số,
từ trang/đến trang
Mức độ tham gia
(tác giả,
đồng tác giả
Mã số chuẩn quốc tế ISSN
1 2018 Phân tích thực trạng thu nhập của dân cư ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2006 – 2016 Kỷ yếu Hội nghị Địa lí toàn quốc lần thứ X, tr 944 – 953 Tác giả  
2 2018 Đánh giá chỉ tiêu giáo dục trong mức sống dân cư dải ven biển ở tỉnh Bình Định Kỷ yếu Hội nghị Địa lí toàn quốc lần thứ X, tr 1124 – 1133 Đồng tác giả  
3 2017 Ứng dụng GIS thành lập bản đồ các nhân tố kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến mức sống dân cư tỉnh Bình Định Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Ứng dụng GIS toàn quốc 2017, tr 686 - 696 Tác giả  
4 2017 Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nâng cao Chất lượng cuộc sống dân cư các xã ven đầm Thị Nại (tỉnh Bình Định) Kỉ yếu Hội thảo khoa học của Học viên Cao học và NCS 2017 – 2018 (Tương đương Tạp chí khoa học), tr 262 - 273 Tác giả 1859 - 3100
5 2016 Giải pháp nâng cao thu nhập và giảm nghèo dải ven biển tỉnh Bình Định theo hướng “cuộc sống xanh” Kỷ yếu Hội nghị Địa lí toàn quốc lần thứ IX, tr 351 - 358 Tác giả  
6 2016 Một số nhân tố nổi trội ảnh hưởng đến sự thay đổi mức sống dân cư dải ven biển tỉnh Bình Định thời kỳ hội nhập Kỷ yếu Hội nghị Địa lí toàn quốc lần thứ IX, tr 359 - 368 Đồng tác giả  
7 2015 Thực trạng điều kiện sống của dân cư tỉnh Bình Định qua một số chỉ tiêu: Nhà ở, sử dụng điện, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường Kỉ yếu Hội thảo khoa học của Học viên Cao học và NCS 2015 – 2016 (Tương đương Tạp chí khoa học), tr 188 - 200 Tác giả 1859 - 3100
8 2014 Biến đổi khí hậu và tác động của nó đến sản xuất nông nghiệp thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Tạp chí KHXH – nhân văn, Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh, tr 163 - 171 Đồng tác giả 1859 - 3100
9 2013 Nghiên cứu cảnh quan dải ven biển tỉnh Quảng ngãi trong xu thế biến đổi khí hậu Kỷ yếu Hội nghị Địa lí toàn quốc lần thứ VII, tr.446 – 451 Đồng tác giả  
10 2012 Đánh giá giá trị địa chất – địa mạo gành Đá Đĩa (Phú Yên) phục vụ phát triển du lịch biển Kỷ yếu Hội nghị Địa lí toàn quốc lần thứ VI, tr 145 - 154 Đồng tác giả  
4.2.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (gọi chung là đề tài):
STT Thời gian thực hiện Tên chương trình, đề tài Cấp quản lý đề tài Trách nhiệm tham gia trong đề tài Kết quả nghiệm thu
1 2016/2017 Nghiên cứu chất lượng cuộc sống dân cư các xã ven biển tỉnh Bình Định theo hướng bền vững Cấp Trường ĐHQN Tác giả Tốt
2 2015/2017 Phát triển năng lực thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục, hoạt động ngoại khóa Địa lí cho học sinh, sinh viên tại Quy Nhơn Cấp Bộ Thành viên Tốt
3 2011/2012 Đánh giá giá trị địa chất – địa mạo dải ven biển Bình Định – Phú Yên – Khánh Hoà phục vụ phát triển du lịch biển Cấp Bộ Chủ nhiệm Khuyến khích
 
4.3. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước:
STT Ngày, tháng, năm cấp Hình thức
và nội dung giải thưởng
Tổ chức đã trao tặng
1 3/2012 Bằng khen Giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam 2012 Bộ Giáo dục và đào tạo
 
4.4. Bằng phát minh, sáng chế: Không
4.5. Hướng dẫn Khóa luận, Cao học, NCS: 
Từ năm 2016 đến 2019, hướng dẫn 2 KLTN, 1 đề tài NCKH cấp trường đã nghiệm thu
1. Nguyễn Ngọc Sơn (2017), Nghiên cứu mức sống dân cư ở huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
2. Nguyễn Thị Thanh Hiệp (2018), Nghiên cứu chỉ số phát triển giáo dục ở dải ven biển tỉnh Bình Định.
3. Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Thị Thanh Hiệp, Nguyễn Thị Kim Bằng, Trương Thị Liễu, Phan Phong Phú (2016), Nghiên cứu sự phát triển dân số và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển giáo dục ở tỉnh Bình Định (đạt giải 3 cấp Trường ĐHQN).
5. Tập bài giảng:
5.1. Nguyễn Đức Tôn (2016), Dân số - Môi trường và PTBV, Trường Đại học Quy Nhơn.
5.2. Nguyễn Đức Tôn (2016), Địa lí kinh tế - xã hội đại cương 2, Trường Đại học Quy Nhơn.

5.3. Nguyễn Đức Tôn (2016), Cơ sở Địa lí nhân văn, Trường Đại học Quy Nhơn.

Tôi xác nhận những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác, nếu có gì sai trái tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
 
       XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN
Bình Định, ngày    tháng    năm 2017
(Ký, họ và tên)
 
 
 
 
 
 

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây