CV TS. Nguyễn Hữu Xuân

 
th xuan 2
TS. Nguyễn Hữu Xuân
Chức vụ: Trưởng khoa
Phụ trách chung các hoạt động của toàn khoa

 
 
 
1. Thông tin cá nhân:
Họ và tên:   Nguyễn Hữu Xuân
Ngày, tháng, năm sinh:  27/09/1973
Giới tính:  Nam
Địa chỉ liên lạc qua bưu điện:  3/21 Cao Xuân Dục, tp Quy Nhơn
Điện thoại cơ quan:  0563847544
Điện thoại nhà riêng:  
Điện thoại di động:   0989161119              Email:  nguyenhuuxuan@qnu.edu.vn
Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại:    Trưởng Khoa
Học vị (ThS, TS, TSKH), năm, nơi cấp bằng:            TS, năm 2010, Đại học Sư phạm Hà Nội                                           
Chức danh khoa học (GS, PGS), năm, nơi công nhận:  
Đã nghỉ hưu từ năm: ……………………………………..
2. Trình độ học vấn:
2.1. Quá trình được đào tạo (ĐH, ThS, TS, TSKH):
Năm tốt nghiệp Bậc đào tạo Chuyên ngành đào tạo Cơ sở đào tạo
1994 Đại học Sư phạm Địa lý Trường ĐHSP Hà Nội I
1999 ThS Địa lý tự nhiên Trường ĐHSP – ĐH Quốc gia Hà Nội
2010 Tiến sĩ Địa lý tự nhiên Trường ĐHSP Hà Nội
2.2. Các khóa được đào tạo ngắn hạn (nếu có):
Thời gian Nội dung đào tạo Cơ sở đào tạo
2010 Ứng dụng GIS và RS trong Địa lý Trung tâm ứng dụng CN, Trường ĐH SP Hà Nội
2011 Nghiệp vụ Sư phạm Trường ĐH SP Hà Nội
2013 Tiếng Anh B1 Trường ĐH Quy Nhơn
2014 Cao cấp lý luận chính trị Hhọc viện Chính trị khu vực III
2.3. Trình độ ngoại ngữ:
STT Ngoại ngữ Trình độ (xuất sắc/ giỏi/ khá/ trung bình)
Nghe Nói Đọc Viết
1 Tiếng Anh Trung bình Trung bình Tốt khá
2.4. Trình độ tin học:
            Tín học ứng dụng:    Trình độ B
 
3. Quá trình công tác:
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
Từ  1994 đến 1996: Khoa Hóa – Địa, Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn Giảng viên, giảng dạy địa lí tự nhiên.
Từ 1997 đến 2009: Khoa Địa lí, Trường Đại học Quy Nhơn Giảng viên, giảng dạy địa lí tự nhiên, môi trường.
Từ 2009 đến nay: Khoa Địa lí – Địa chính, Trường Đại học Quy Nhơn Giảng viên chính, giảng dạy Địa lí tự nhiên, ứng dụng GIS, Quản lý TNMT.
4. Nghiên cứu khoa học:
4.1. Lĩnh vực nghiên cứu:
- Nghiên cứu cơ bản về địa lí tự nhiên: khí tượng – khí hậu học, thủy văn và địa mạo.
- Đánh giá tổng hợp tài nguyên thiên nhiên, nghiên cứu tai biến môi trường, biến đổi khí hậu;
- Ứng dụng GIS trong nghiên cứu Quản lý TNMT.
4.2. Các công trình khoa học đã công bố:
4.2.1. Sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình:
STT Năm xuất bản Tên sách Mức độ tham gia (là chủ biên, đồng tác giả, ) Nơi xuất bản Ghi mã số chuẩn quốc tế ISBN (nếu có)
1 2001 Giáo trình Địa lí nhiệt đới Chủ biên Trường ĐH Quy Nhơn  
2 2004 Sử dụng công nghệ thông tin và một số thiết bị dạy học hiện đại vào dạy học địa lí Chủ biên Trường ĐH Quy Nhơn  
3 2005 Một số vấn đề Địa lí tự nhiên đại cương và Địa lí tự nhiên Việt Nam. Đồng tác giả Trường ĐH Quy Nhơn  
4 2006 Những vấn đề địa lí tự nhiên đại cương và địa lí tự nhiên Việt Nam Đồng tác giả Trường ĐH Quy Nhơn  
5 2006 Đổi mới phương pháp dạy học, Ứng dụng công nghệ thông tin và một số phương tiện trong dạy học địa lí 10 Đồng tác giả Trường ĐH Quy Nhơn  
6 2009 Giáo trình địa lí tự nhiên đại cương (phần Trái đất - Thạch quyển). Đồng tác giả Trường ĐH Quy Nhơn  
7 2014 Thiên tai và phòng chống thiên tai qua bài giảng môn Địa lí ở trường THPT Đồng tác giả Trường ĐH Quy Nhơn  
8 2014 Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu qua bài giảng môn Địa lí ở trường THPT Đồng tác giả Trường ĐH Quy Nhơn  
9 2016 Bản đồ du lịch Đồng tác giả Trường ĐH Quy Nhơn  
           
4.2.2. Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học, hội nghị, hội thảo trong nước và nước ngoài
STT Năm công bố Tên bài báo Tên tạp chí, số, từ trang đến trang Mức độ tham gia
(tác giả, đồng tác giả
Mã số chuẩn quốc tế ISSN
1 2002 Một số chỉ tiêu và phương pháp đánh giá tài nguyên sinh - khí hậu đối với hoạt động du lịch. Kỉ yếu hội thảo khoa học Trường ĐHSP Quy Nhơn. Tác giả  
2 2002 Tìm hiểu một số kĩ năng thành lập biểu đồ địa lí. Thông báo khoa học số 5 năm 2002, trường ĐHSP Quy Nhơn. Tác giả  
3 2003 Tài nguyên sinh học vùng núi Lang Biang - Lâm Đồng và vấn đề bảo vệ. Tạp chí Khoa học số 5/2003 Trường ĐHSP Hà Nội. Đồng tác giả  
4 2004 Đa dạng sinh học vùng núi Lang Biang - Lâm Đồng. Tạp chí NC và PT, số 1 năm 2004, Sở KH và CN Thừa Thiên - Huế. Tác giả  
5 2004 Hệ sinh thái rừng và vấn đề bảo vệ đa dạng sinh học phục vụ phát triển du lịch sinh thái ở khu bảo tồn thiên nhiên Bidoup - Núi Bà (Lâm Đồng). Kỉ yếu hội thảo khoa học, Trường ĐHSP thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả  
6 2005 Khai thác, sử dụng hợp lí tiềm năng du lịch khu du lịch Bà Nà - Núi Chúa (Đà Nẵng) Tạp chí Khoa học số 5 năm 2005 Trường ĐHSP Hà Nội. Đồng tác giả 0868- 3719
7 2006  Nghiên cứu sự hình thành và ảnh hưởng của gió phơn tây nam ở Bắc Trung Bộ. Tạp chí NC và PT, số 4 năm 2006, Sở KH và CN Thừa Thiên - Huế. Đồng tác giả  
1859- 0152
8 2007 Sóng thần và khả năng tác động của sóng thần đến vùng ven biển Nam Trung Bộ Việt Nam. Tạp chí NCKH số 1 năm 2007, Trường Đại học Qui Nhơn. Tác giả  
9 2007 Nghiên cứu tài nguyên sinh - khí hậu thành phố Đà Lạt và phụ cận phục vụ mục đích du lịch. Tạp chí khoa học số 1 năm 2007 Trường ĐHSP Hà Nội. Tác giả  
10 2008 Đánh giá sức chứa du lịch của khu du lịch Lang Biang, Lâm Đồng. Tạp chí Khoa học số 3 năm 2008, trường Đại học Qui Nhơn. Tác giả 1859 - 0357
11 2008 Đánh giá tác động của khí hậu đến hoạt động tham quan du lịch ở Đà Lạt và phụ cận Tạp chí khoa học số 4 năm 2008 trường Đại học Qui Nhơn. Tác giả 1859 - 0357
12 2009 Ứng dụng hệ thông tin địa lí (GIS) đánh giá tài nguyên tự nhiên thành phố Đà Lạt phục vụ du lịch tham quan. Tạp chí Khoa học số 4 năm 2009 Trường ĐHSP Hà Nộị. Tác giả  
13 2009 Đánh giá tài nguyên tự nhiên của Đà Lạt và phụ cận phục vụ phát triển du lịch tham quan trên cơ sở ứng dụng hệ thông tin địa lí GIS. Tạp chí Khoa học tập III, số 3 năm 2009, Trường Đại học Qui Nhơn. Tác giả 1859 - 0357
14 2010 Đánh giá tài nguyên tự nhiên của thành phố Đà Lạt phục vụ phát triển du lịch tham quan trên cơ sở ứng dụng hệ thông tin địa lí (GIS).
 
Collection of scientific papers in international scientific conference of Southeast Asian geography (SEAGA) 10th, Hanoi city, p 384-390. Đồng tác giả  
15 2012 Ứng dụng hệ thông tin địa lí (GIS) nghiên cứu đa dạng sinh học ở vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà (Lâm Đồng) phục vụ phát triển du lịch sinh thái. Tạp chí Khoa học số 4 năm 2012, Trường Đại học Quy Nhơn. Tác giả 1859 - 0357
16 2012 Đánh giá giá trị địa chất – địa mạo gành Đá Đĩa (Phú Yên) phục vụ phát triển du lịch biển. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 6 (9/2012). Đồng tác giả  
17 2013 Chim yến ở Nam Trung Bộ: đặc điểm phân bố và định hướng bảo tồn, phát triển. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 7 (10/2013) Đồng tác giả  
18 2013 Biểu hiện và tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động sản xuất và đời sống ở dải ven biển tỉnh Bình Định. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 7 (10/2013). Đồng tác giả  
19 2014 Đánh giá tài nguyên tự nhiên cho phát triển du lịch biển tỉnh Phú Yên Kỷ yếu khoa học Hội nghị cán bộ Khoa học trẻ toàn quốc 2014 Đồng tác giả  
20 2014 Đánh giá các nhân tố gây lũ lịch sử tháng 11/2013 trên lưu vực sông Kôn tỉnh Bình Định Kỷ yếu khoa học Hội nghị Khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 8 Đồng tác giả  
21 2014 Nghiên cứu tác động của đô thị hóa đến biến động đất đai trên địa bàn thành phố Quy Nhơn - tỉnh Bình Định giai đoạn 2005 - 2013 với sự trợ giúp của địa tin học Kỷ yếu khoa học Hội nghị GIS toàn quốc lần 5 Đồng tác giả  
22 2014 Ứng dụng công nghệ địa tin học (GEOMATIC) góp phần phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến trận lũ lịch sử tháng 11/2013 trên lưu vực sông Kôn tỉnh Bình Định Kỷ yếu khoa học Hội nghị GIS toàn quốc lần 5 Đồng tác giả  
23 2015 Ứng dụng ArcGIS Online - Story Map phục vụ quảng bá và phát triển du lịch (Áp dụng cho thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên). Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc, lần thứ V năm 2015, 1, trang 309-401. Đồng tác giả ISBN: 978-604-0-07475-
24 2015 Ứng dụng ArcGIS Online – Story Map phục vụ quảng bá và phát triển du lịch tỉnh Phú Yên Kỷ yếu Hội thảo khoa học GIS toàn quốc 2015, NXB Xây dựng 2015, , trang 40-44 Đồng tác giả ISBN: 978-604-82-1619-1
25 2015 Nghiên cứu mô hình nuôi chim yến vùng Duyên hải Nam Trung bộ (từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa) Tạp chí Khoa học Trái Đất, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đồng tác giả  
26 2016 Đánh giá mức độ rủi ro dân cư, cơ sở hạ tầng về lũ quét lưu vực sông Kôn-Hà Thanh, tỉnh Bình Định Kỷ yếu Hội nghị GIS toàn quốc, 2016 Đồng tác giả  
27 2016 Đổi mới một số hình thức tổ chức dạy học trong đào tạo giáo viên địa lí ở trường đại học Quy Nhơn theo định hướng phát triển năng lực Kỷ yếu 70 năm Phát triển Giáo dục Việt Nam Đồng tác giả  
28 2016 Vấn đề tái cấu trúc đào tạo sư phạm của trường Đại học Quy Nhơn đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục Kỷ yếu Hội thảo chương trình ETEP lần I tại Thái Nguyên Tác giả  
29 2016 Mô phỏng nguy cơ lũ lụt phục vụ hỗ trợ công tác quản lý rủi ro thiên tai tại lưu vực sông Kôn – Hà Thanh, tỉnh Bình Định Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9, quyển 1, tr 1046 – tr 1054 Đồng tác giả  
30 2016 Xây dựng bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ quét lưu vực sông Kôn – Hà Thanh, tỉnh Bình Định Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9, quyển 1, tr 1189 - 1194 Đồng tác giả  
31 2016 Ứng dụng công nghệ GNSS trong đo đạc, xây dựng hệ thống mặt cắt ngang phục vụ công tác quản lý và phòng chống thiên tai khu vực hạ lưu sông Lại Giang, tỉnh Bình Định Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9, quyển 1, tr 1228 – tr 1236 Đồng tác giả  
32 2016 Đánh giá tài nguyên địa chất – địa mạo dải ven biển Phú Yên phục vụ phát triển du lịch Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9, quyển 2, tr 615 – tr 625 Đồng tác giả  
33 2017 Xây dựng bản đồ hiện trạng ngập lụt lưu vực sông Lại Giang, tỉnh Bình Định với sự tham gia cộng đồng kết hợp công nghệ GPS và GIS Tạp chí Khoa học Đại học Huế (bài đã nhận đăng) Đồng tác giả  
4.2.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (gọi chung là đề tài):
STT Thời gian thực hiện Tên chương trình, đề tài Cấp quản lý đề tài Trách nhiệm tham gia trong đề tài Kết quả nghiệm thu
1 2002  Khảo sát xây dựng nội dung thực tập thực địa địa chất - bản đồ tuyến Tây Sơn - Vĩnh Thạnh phục vụ giảng dạy và học tập bộ môn Địa lí. Cấp trường Tham gia Tốt
2 2003 Nghiên cứu tài nguyên Sinh - khí hậu dải ven biển Bình Định phục vụ phát triển du lịch. Cấp Trường Chủ đề tài Tốt
3 2007  Điều tra thực trạng và đề xuất giải pháp giáo dục bảo vệ môi trường qua dạy học địa lý ở một số trường THPT khu vực Nam Trung Bộ và Tây nguyên theo định hướng phát triển bền vững. Cấp Bộ Tham gia Tốt
4 2009 Cơ sở khoa học xây dựng tiêu chí tuyến, điểm du lịch (áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định). Cấp Trường Chủ đề tài Khá
5 2010 Xây dựng cơ sở dữ liệu Địa lí tự nhiên phục vụ dạy và học địa lí. Cấp trường Tham gia Tốt
6 2011 Nghiên cứu hình thế thời tiết gây mưa sinh lũ trên các lưu vực sông ở Bình Định Cấp Trường Tham gia Tốt
7 2012 Ứng dụng hệ thông tin địa lí (GIS) nghiên cứu tài nguyên rừng và bảo tồn đa dạng sinh học ở vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà tỉnh Lâm Đồng. Cấp Trường Chủ đề tài Tốt
8 2013 Đánh giá quá trình đô thị hóa và biến đổi đường bờ phục vụ quy hoạch đô thị thích ứng biến đổi khí hậu Thành phố Quy Nhơn Cấp Viện Tham gia Tốt
9 2015 Xây dựng WEBGIS du lịch phục vụ quảng bá phát triển du lịch tỉnh Phú Yên Cấp Tỉnh Thư ký đề tài khá
10 2016 - 2017 Phát triển năng lực thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục, hoạt động ngoại khóa Địa lí cho học sinh, sinh viên tại Quy Nhơn Cấp Bộ Chủ đề tài Đang thực hiện
11 2016-2017 Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống đê điều tỉnh Bình Định Cấp Tỉnh Tham gia Đang thực hiện
12 2017 Nhiệm vụ môi trường: Biên soạn tài liệu, triển khai tập huấn lối sống xanh và tiêu thụ bền vững cho giáo sinh Sư phạm tại các Trường Địa học vùng Duyên hải Nam Trung bộ Cấp Bộ Tham gia Đang thực hiện
4.3. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước:
STT Ngày, tháng, năm cấp Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức đã trao tặng
1 2014 Giấy khen về hướng dẫn SV nghiên cứu khoa học Bộ giáo dục và Đào tạo
       
4.4. Bằng phát minh, sáng chế:
STT Ngày, tháng, năm cấp Tên bằng Tên cơ quan cấp Số tác giả
         
         
4.5. Hướng dẫn Cao học, NCS:
STT Họ và tên NCS Đề tài luận án Cơ sở đào tạo Thời gian đào tạo Vai trò hướng dẫn
1 Nguyễn Thị Ngạn Đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên tỉnh Phú Yên phục vụ phát triển du lịch Học viện Khoa học Công nghệ - Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam 2016-2019 Hướng dẫn 2
Tôi xác nhận những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác, nếu có gì sai trái tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
 
   
Bình Định, ngày    tháng     năm 2017
(Ký, họ và tên)
 
 
 
Nguyễn Hữu Xuân
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây