Danh sách khóa luận sinh viên của khóa 27 -> khóa 34 ngành Quản lý đất đai

Thứ tư - 23/12/2015 23:14

DANH SÁCH S KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP VÀ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

NGÀNH: QUẢN LÍ ĐẤT ĐAI

TT

Họ và tên sinh viên

Tên đề tài thực hiện

Giảng viên hướng dẫn

Khóa

1

Nguyễn Thị Kim Ánh

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mô hình “một cửa” tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

ThS. Ngô Anh Tú

27

2

Trần Thị Hiền

Tìm hiểu tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

TS. Lương Thị Vân

27

3

Nguyễn Nhật Mỹ

Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội phục vụ quy hoạch sử dụng đất tại TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

ThS.Nguyễn Thị Huyền

27

4

Phan Thị Tố Nga

Đánh giá tình hình sử dụng đất Thành phố Đồng Hới, tỉnh

Quảng Bình giai đoạn 2000-2005

TS. Lương Thị Vân

27

5

Nguyễn Thị Vĩnh Ngọc

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở Thành phố

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

ThS. Nguyễn Trọng Đợi

27

6

Đặng Ngô Bảo Trung

Đánh giá tình hình lập và quản lí Hồ sơ địa chính phường

Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

ThS. Nguyễn Trọng Đợi

27

7

Trần Minh Vương

Bước đầu ứng dụng viễn thám và hệ thống thông tin địa lí trong nghiên cứu biến động lớp phủ mặt đất thành phố Quy Nhơn

ThS. Đặng Ngô Bảo Toàn

27

8

Lê Thị Duy Hạ

Nghiên cứu giá đền bù đất của Dự án cụm công nghiệp

Điện Nam, huyện Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam

1.GVC. Phạm Minh Đề

2.ThS. Ngô Anh Tú

27

9

Phạm Thị Bích Liễu

Thực trạng giá đất phường Đống Đa, Thành phố Quy

Nhơn, tỉnh Bình Định

1.GVC. Phạm Minh Đề

2.ThS. Nguyễn Thị Huyền

27

10

Huỳnh Nguyên Lộc

Định hướng sử dụng đất giai đoạn 2007-2017 huyện Phù

Cát, tỉnh Bình Định

1.TS. Thái Thị Quỳnh Như

2.TS. Lương Thị Vân

27

11

Đặng Thị Hồng Vân

Đánh giá hiệu quả của quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở đô thị phục vụ quá trình đô thị hóa ….

1.TS. Thái Thị Quỳnh Như

2.ThS. Nguyễn Trọng Đợi

27

12

Hoàng Sỹ Hạnh

Bước đầu ứng dụng Viễn thám và GIS trong nghiên cứu biến động lớp phủ thực vật phục vụ công tác xây dựng

ThS. Đặng Ngô Bảo Toàn

28

13

Lâm Nguyên Phúc

Ứng dụng GPS và máy toàn đạc điện tử trong việc đo vẽ, thành lập Bản đồ Địa chính xã Canh Liên, huyện Vân

ThS. Ngô Anh Tú

28

14

Trần Nguyễn Thanh Thanh

Nghiên cứu giá đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

ThS.Nguyễn Trọng Đợi

28

15

Nguyễn Thị Diễm Hằng

Thực trạng công tác lập và quản lí Hồ sơ địa chính Thị trấn Kông ChRo – Huyện Kông ChRo – Tỉnh Gia Lai

ThS. Nguyễn Trọng Đợi

29

16

Phạm Thị Hằng

Thực trạng và giải pháp cấp Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân tại thành phố Pleiku

ThS. Phan Thị Lệ Thuỷ

29

17

Nguyễn Thị Liên

Thực trạng sử dụng đất trong quá trình đô thị hoá thị trấn

Eakar – Huyện Eakar – Tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2005-2010

ThS. Nguyễn Trọng Đợi

29

18

Hoàng Văn Nam

Bước đầu nghiên cứu quy trình thành lập Bản đồ địa chính sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh SPOT 5 (Lấy ví dụ cụ thể ở phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn)

ThS. Đặng Ngô Bảo Toàn

29

19

Phạm Thị Trang

Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tại thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam

ThS. Trương Quang Hiển

29

20

Huỳnh Thị Ngọc Vương

Giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn Thành phố Quy

Nhơn

ThS. Nguyễn Huỳnh Huyện

29

21

Phạm Thị Ngọc Bích

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp huyện ChưPrông, tỉnh Gia Lai

ThS. Nguyễn Trọng Đợi

30

22

Bùi Thị Diệu Hiền

Nâng cao hiệu quả, hiệu lực giải quyết khiếu nại, tố cáo đất đai trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

ThS. Nguyễn Huỳnh Huyện

30

23

Đỗ Thị Như Hiếu

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch sử dụng đất tại huyện Vân Canh – tỉnh Bình

ThS. Trương Quang Hiển

30

24

Nguyễn Thị Mai Phương

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng có sự tham gia của người dân trên địa bàn

ThS. Nguyễn Trọng Đợi

30

25

Trần Thị Phượng

Điều tra, đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác khoáng sản đến tài nguyên đất và đề xuất giải pháp sử

ThS. Lê Thị Thùy Trang

30

26

Đào Thị Tâm

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn thành phố

Quy Nhơn – tỉnh Bình Định giai đoạn 2005 -2010

ThS. Phan Thị Lệ Thủy

30

27

Bùi Thị Thư

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất làm cơ sở xây dựng bảng giá đất hàng năm trên địa bàn thành phố

ThS. Nguyễn Trọng Đợi

31

28

Lương Thị Ánh Phương

Nghiên cứu thực trạng vi phạm hành chính về đất đai ở thành phố Quy Nhơn và đề xuất một số giải pháp

TS. Nguyễn Huỳnh Huyện

32

29

Nguyễn Thị Hoàng Thuý

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn thành phố Quy Nhơn (Qua nghiên cứu Dự án Khu

TS. Nguyễn Huỳnh Huyện

32

30

Nguyễn Thị Hồng

Nghiên cứu thực trạng sử dụng đất giai đoạn 2005-2010 phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất tại phường Phú

ThS. Nguyễn Thị Huyền

32

31

Đỗ Tấn Nghị

Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính xã Xuân Thịnh, thị xã

Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

ThS. Nguyễn Trọng Đợi

32

32

Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Thực trạng cấp Giấy chứng nhận quyền sử sụng đất ở theo

Nghị định 120/2010/NĐ-CP tại phường Nhơn Phú, thành

ThS. Nguyễn Trọng Đợi

32

33

Phan Văn Thơ

Ứng  dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất trong quá trình đô thị hóa tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

ThS. Nguyễn Trọng Đợi

32

34

Phùng Hữu Sự

Ứng dụng công  nghệ viễn thám và GIS nghiên cứu biến động sử dụng đất thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên từ năm

ThS. Đặng Ngô Bảo Toàn

32

35

Trần Minh Sơn

Nghiên cứu biến động giá đất tại phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn từ năm 2005 đến 2012

ThS. Đặng Ngô Bảo Toàn

32

36

Hoàng Xuân Hiệp

Đánh giá tác động một số dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đến đời sống, việc làm của người dân trên địa bàn

ThS. Lê Thị Thùy Trang

32

37

Mai Xuân Trạng

Ứng dụng viễn thám và GIS thành lập bản đồ lớp phủ rừng thành phố Quy Nhơn phục vụ tổng kiểm kê rừng năm

ThS. Nguyễn Trọng Đợi

33

38

Phan Hữu Tùng

Ứng dụng công nghệ viễn thám nhận diện biến động sử dụng đất khu vực đô thị - lấy ví dụ tại thành phố Quy Nhơn

ThS. Nguyễn Trọng Đợi

33

39

Lê Ngọc Vũ

Ứng dụng GIS  trong đánh giá xói mòn tiềm năng  phục vụ định hướng sử dụng đất nông, lâm nghiệp tại huyện

ThS. Nguyễn Thị Huyền

33

40

Hồ Thị Mộng Tuyến

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp các huyện ven biển tỉnh Bình Định

ThS. Nguyễn Thị Huyền

33

41

Đinh Thị Vâng

Nghiên cứu biến động giá đất của xã Điện Nam Trung huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2008 - 2014

ThS. Đặng Ngô Bảo Toàn

33

42

Lưu Thị Ngọc Diệu

Ứng dụng công nghệ viễn thám và GPS nghiên cứu biến động đường bờ biển thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

ThS. Đặng Ngô Bảo Toàn

33

43

Tạ Thị Hằng

Nghiên cứu quy trình đăng kí đất đai ban đầu theo dự án VLAP tại xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

ThS. Bùi Thị Diệu Hiền

33

44

Lê Thị Hải Yến

Thực trạng công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư của dự án khu du lịch VINPEARL Hải Giang, xã Nhơn Hải, TP.

ThS. Bùi Thị Diệu Hiền

33

45

Nguyễn Thị Mỹ Liêm

Đánh giá quy hoạch sử dụng đất phát triển du lịch trên địa bàn TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và vùng lân cận

TS. Lương Thị Vân

33

46

Vũ Thị Kiều Phương

Thực trạng và giải pháp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Đăkglei, tỉnh Kon Tum

ThS. Phan Thị Lệ Thủy

33

47

Nguyễn Ngọc Thạch

Đánh giá tình hình quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định

ThS. Phan Thị Lệ Thủy

33

48

Võ Thị Sáng

Nghiên cứu những nội dung đổi mới của Luật Đất đai 2013

ThS. Nguyễn Trọng Đợi

33

49

Nguyễn Thị Thiên Trang

Ảnh hưởng của công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D đến đời sống nhân dân

ThS. Lê Thị Thùy Trang

34

50

Nguyễn Thị Thùy

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại Phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

ThS. Nguyễn Thị Huyền

34

51

Nguyễn Thị Bích Anh

Thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai

ThS. Phạm Thị Hằng

34

52

Lê Thị Nguyệt

Thực trạng và giải pháp thực hiện nghĩa vụ tài chính trong lĩnh vực quản lý đất đai tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

ThS. Phạm Thị Hằng

34

53

Phạm Thuý Kiều

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả tham vấn cộng đồng trong lập quy hoạch sử dụng đất, lấy ví dụ tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

ThS. Nguyễn Trọng Đợi

34

54

Phạm Văn Tứ

Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ đánh giá thích nghi cây hoa màu xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

ThS. Nguyễn Trọng Đợi

34

55

Tô Thị Phương Thảo

Thực trạng công tác đăng ký đất đai và quản lý hồ sơ địa chính thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

ThS. Nguyễn Trọng Đợi

34

56

Nguyễn Thị Thu

Nghiên cứu công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Tuyến đường quốc lộ 19, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao quốc lộ 1A

ThS. Nguyễn Thị Huyền

34

57

Bùi Thị Huỳnh Như

Thực trạng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai tại các phường nội thành trên địa bàn thành phố Quy Nhơn

ThS. Bùi Thị Diệu Hiền

34

58

Nguyễn Thị Thủy Ngân

Thực trạng biến động sử dụng đất trong quá trình đô thị hóa thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

ThS. Phan Thị Lệ Thủy

34

59

Tạ Duy Nguyên

Ứng dụng Webgis trong quản lý cơ sở dữ liệu địa chính phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn

TS. Ngô Anh Tú

34

60

Nguyễn Thị Thu

Tác động của đô thị hóa đến biến động diện tích đất nông nghiệp tại xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước

TS. Ngô Anh Tú

34

61

Nguyễn Thị Thanh Trâm

Nghiên cứu thực trạng giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

ThS. Phan Thị Lệ Thủy

34

62

Huỳnh Thị Lựu

Thực trạng đăng ký đất đai và quản lý hồ sơ địa chính xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

ThS. Nguyễn Thị Tường Vi         

34

63

Nguyễn Thị Hải Yến

Thực trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong quá trình đô thị hóa ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

ThS. Nguyễn Thị Tường Vi         

34

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây