Thống kê các bài báo khoa học năm 2015

Thứ tư - 30/12/2015 10:58
Trong năm 2015, Khoa Địa lí - Địa chính đã có 05 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí, hội nghị, hội thảo trên thế giới. Ở trong nước có 17 bài báo khoa học đăng trên các táp chí khoa học, hội nghị và hội thảo lớn. 
Các bài Full text và Abstract sẽ sớm cập nhật.
STT  
Tên bài báo
 
Tên các tác giả
Tên Tạp chí/Hội nghị, Hội thảo khoa học Năm xuất bản/thời gian tổ chức  
Ghi chú SCI/SCIE
I                     Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế
1 Applications of GIS for evaluation land suitability for development planning of peanut production Quanghien Truong, Zhiyu Ma, Caixue Ma, Liyuan He, Thivan Luong Communications in Computer and Information Science Volume 482, 2015, pp 684-698; Springer – Verlag Berlin Heidelberg 2015 EI
2 Techniques of surveying and Cadastral mapping in Vietnam Truong Quang Hien, Ma Cai Xue, He Li Yuan International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP) ,Volume 5, Issue 2 February 2015 2015  
3 The Research of the Regional Land Use Changes by GIS and Remote Sensing Quanghien Truong, Caixue Ma, Liyuan He, Anhtu Ngo The 23rd International Conference on Geoinformatics, Wuhan, China
https://cpgis.org/Conferences/ConferenceDefault.aspx?ID=70
19-21/6/ 2015. EI
4 Multi scale approach of flood hazards in the Ha Thanh Basin (Vietnam). Stéphane Grivel, Ngo Anh Tu I.S.Rivers 2nd International Conference June 22-26, 2015 Lyon, FRANCE. http://www.graie.org/ISRivers/a_index.html 2015 EI
5 Evaluating The Effectiveness of Agricultural Production Model Van Phong Nguyen , Quang Hien Truong, Junbiao Zhang International Journal of Trend in Research and Development (IJTRD), ISSN:2394-9333,Volume-2, Issue-6, pp 128-134. 2015  
II                      Bài báo đăng trên tạp chí trong nước
1 Ứng dụng công nghệ GIS và Viễn thám trong nghiên cứu biến động đất đai tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Trương Quang Hiển, Ngô Anh Tú, Trần Văn Lành Tạp chí Khoa học Đại học Huế (Đã chấp nhận bài đăng). 2015 ISSN: 1859-1388
2 Ứng dụng Arcgis Online – Story Map trong việc xây dựng Webgis giới thiệu Biển Đảo Việt Nam. Ngô Anh Tú, Nguyễn Thị Lâm, Đỗ Quốc Bảo Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Giáo dục chủ quyền biển đảo và bảo vệ biển đảo trong trường học” Nha Trang 14/7/2015  
3 Khả năng ứng dụng phần mềm GIS mã nguồn mở trong công tác quản lý tài nguyên đất và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định. Ngô Anh Tú, Vũ Hoàng Thương Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, Số 2, tập IX, ISSN: 1859-0357, p117-126. 2015 ISSN
4 Ứng dụng ArcGIS Online - Story Map phục vụ quảng bá và phát triển du lịch (Áp dụng cho thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên). Ngô Anh Tú, Nguyễn Hữu Xuân, Nguyễn Đức Tôn Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc, lần thứ V năm 2015 4/2015 ISBN: 978-604-0-07475-1.
5 Ứng dụng ArcGIS Online – Story Map phục vụ quảng bá và phát triển du lịch tỉnh Phú Yên Nguyễn Hữu Xuân, Ngô Anh Tú Kỷ yếu Hội nghị GIS toàn quốc lần thứ VI năm 2015. NXB Xây dựng Hà Nội. ISBN: 978-604-82-1619-1 10/2015 ISBN
6 Nghiên cứu phát triển mô hình nuôi chim yến vùng duyên hải Đà Nẵng - Khánh Hòa Nguyễn Hữu Xuân, Nguyễn Cao Huần, Hoàng Văn Trọng Tạp chí Khoa học Trái Đất, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội 11/2015  
7 Thực trạng điều kiện sống của dân cư tỉnh Bình Định qua một số chỉ tiêu: Nhà ở, sử dụng điện, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường Nguyễn Đức Tôn Kỉ yếu Hội thảo khoa học của Học viên cao học và Nghiên cứu sinh năm học 2015 - 2016, Trường Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh 10/2015 ISBN: 978 - 604 - 73 - 3706 - 4
8 Đa dạng cảnh quan và đa dạng văn hóa Ấn Độ Dương Thị Nguyên Hà Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á 9/2015 ISBN: 0866 - 7314
9 Ứng dụng GIS trong nghiên cứu xói mòn tiềm năng đất đai ở lưu vực sông Lại Giang Nguyễn Thị Huyền, Lương Thị Vân, Phan Thị Lệ Thủy, La Quang Hoài Vũ Kỷ yếu Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc quốc 2015, Nxb Xây dựng. 10/2015 Ứng dụng GIS trong nghiên cứu xói mòn tiềm năng đất đai ở lưu vực sông Lại Giang
10 Con người Phú Yên - Tiềm năng du lịch tỉnh nhà Lương Thị Vân, Phan Thị Bích Loan Kỷ yếu Hội thảo “Các yếu tố liên quan, ảnh hưởng và tương quan đến du lịch Phú Yên”, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Phú Yên 12/2015  
11  Một số biện pháp phát triển năng lực tổ chức hoạt động giáo dục cho sinh viên ngành Sư phạm Địa lí trường Đại học Quy Nhơn. Lê Thị Lành, Lương Thị Vân Tạp chí khoa học trường ĐHSP thành phố Hồ Chí Minh số 11 (77), tr 69 – 81. tháng 11
 năm 2015
ISSN 1859-3100 
12 Vận dụng phương pháp Dự án nhằm phát triển năng lực tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên ngành Sư phạm Địa lí  - trường Đại học Quy Nhơn Lê Thị Lành Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, số 1 tập IX. Tháng 01 năm 2015 ISSN: 1859-0357
13 Vận dụng phương pháp Dự án trong giáo dục phòng chống thiên tai ở môn Địa lí lớp 12. Hồ Thị Bích Nhiên, Lê Thị Lành Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, số 3 (35), tr 50-60. tháng 9
năm  2015
ISSN 1859-1612
14 Xây dựng mô hình tổ chức xêmina định hướng phát triển năng lực cho sinh viên sư phạm Địa lí (Lấy ví dụ ở Trường Đại học Quy Nhơn). Trần Đức Tuấn, Lê Thị Lành Kỉ yếu Hội thảo quốc gia “Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm”, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. tháng 10
năm 2015
ISBN 978-604-80-1310-3
15 Ứng dụng Viễn Thám và GIS nhận diện biến động sử dụng đất thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Nguyễn Trọng Đợi, Phan Hữu Tùng, Phan Văn Thơ, Đỗ Tấn Nghị Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2015,  ISBN: 978-604-82-1619-1  09/10/2015  
16 Đề xuất và đánh giá khả năng thích nghi của một số loại hình sử dụng đất phù hợp cho việc phát triển nông nghiệp xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng trị Trương Quang Hiển, La Quang Hoài Vũ, Đỗ Tấn Nghị Tạp chí khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, ISSN: 1859-0357 2015  
17 Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ nguy cơ cháy rừng cấp xã phục vụ công tác quản lí, phòng chống cháy rừng tại tỉnh Sơn La. Nguyễn Ngọc Thạch, Phạm Xuân Cảnh, Đoàn Thu Phương, Hà thị Bích Phượng, Đặng Ngô Bảo Toàn. Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2015,  ISBN: 978-604-82-1619-1 10/2015  

Nguồn tin: Ngô Anh Tú

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây